Çevre temizlik vergisi ödemeleri için son gün bugün!

Çevre temizlik vergisi ödemeleri için son gün bugün! Çevre temizlik vergisi ödemeleri için son gün bugün!

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince; mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödenmesi gereken vergiler arasında çevre temizlik vergisi de bulunuyor. 2014 yılına ait çevre temizlik vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün bugün..Çevre temizlik vergisi ödemeleri için son gün bugün!

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince; mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödenmesi gereken vergiler arasında çevre temizlik vergisi de bulunuyor.


Çevre temizlik vergisi, belediyelerin sunduğu temizlik hizmeti karşılığında, bu hizmetten faydalanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödeniyor.


Söz konusu vergi, işyeri ve meskenlerde farklı şekilde ödeniyor. Kanun gereğince, konutların çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılıyor. Böylece su faturasının ödenmesi ile konutların vergi borcu da aynı anda ödenmiş oluyor. Buna karşın işyeri ve diğer yapıların vergi borcu belediyeye gidilerek ödeniyor.


Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, verginin mükellefi taşınmazı kullanan kişi oluyor. Buna göre işyerinde veya meskende kiracı bulunması halinde çevre ve temizlik vergisinin mükellefi kiracı oluyor.


Söz konusu vergi her sene iki eşit taksit halinde ödeniyor. Verginin ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında ödeniyor.


2014 yılına ait çevre temizlik vergisi 31 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile en son 2 Haziran'da ödeniyor. Buna göre hala vergi borcunu ödememiş mükelleflerin bugün mesai bitimine kadar vergi ödemesini yapması gerekiyor.


2014 yılı çevre temizlik vergisi tarifesi:

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacaktır.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.300

2. Derece 1.800

3. Derece 1.500

4. Derece 1.200

5. Derece 1.000


2. Grup

1. Derece 1.500

2. Derece 1.100

3. Derece 890

4. Derece 700

5. Derece 600


3. Grup

1. Derece 1.000

2. Derece 770

3. Derece 600

4. Derece 480

5. Derece 380


4. Grup

1. Derece 480

2. Derece 380

3. Derece 290

4. Derece 230

5. Derece 180


5. Grup

1. Derece 290

2. Derece 230

3. Derece 160

4. Derece 150

5. Derece 120


6. Grup

1. Derece 150

2. Derece 120

3. Derece 80

4. Derece 70

5. Derece 50


7. Grup

1. Derece 50

2. Derece 40

3. Derece 29

4. Derece 24

5. Derece 19


Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.875

2. Derece 2.250

3. Derece 1.875

4. Derece 1.500

5. Derece 1.250


2. Grup

1. Derece 1.875

2. Derece 1.375

3. Derece 1.112

4. Derece 875

5. Derece 750


3. Grup

1. Derece 1.250

2. Derece 962

3. Derece 750

4. Derece 600

5. Derece 475


4. Grup

1. Derece 600

2. Derece 475

3. Derece 362

4. Derece 287

5. Derece 225


5. Grup

1. Derece 362

2. Derece 287

3. Derece 200

4. Derece 187

5. Derece 150


6. Grup

1. Derece 187

2. Derece 150

3. Derece 100

4. Derece 87

5. Derece 62


7. Grup

1. Derece 62

2. Derece 50

3. Derece 36

4. Derece 30

5. Derece 23


Çevre temizlik vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?