28 / 05 / 2022

Çevre temizlik vergisi yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?

Çevre temizlik vergisi yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?

Vergi borcu bulunan mükelleflerin faizli borçlarını taksitle ödeyebilmeleri için Eylül 2014 tarihinde 6552 sayılı Torba Yasa yürürlüğe girdi. Peki, çevre temizlik vergisi yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?Çevre temizlik vergisi yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödenen vergiler arasında çevre temizlik vergisi de bulunuyor. Belediyeye ödenmesi gereken bu vergi yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor.


Vergi borcu bulunan mükelleflerin faizli borçlarını taksitle ödeyebilmeleri için Eylül 2014 tarihinde 6552 sayılı Torba Yasa yürürlüğe girdi.


Torba yasa ile vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı taksitlendirilebiliyor.


Yapılandırma başvurularının 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peki, çevre temizlik vergisi yapılandırma ödemeleri ne zaman başlayacak?


Yapılandırılan verginin taksit ödemeleri, 2 Şubat'ta başlayacak. 


11 Aralık 2014 tarihinde de Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'te de belirtildiği üzere, emlak ve çevre temizlik vergisi için taksit ödemeleri 2 Şubat 2015 tarihinde başlayacak.


İlgili karar;

“Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri” başlıklı 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında “(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.”2015 yılında vergi affı olacak mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com