Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 4 Ağustos 2014 tarihine kadar yapılıyor...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak.


Başvurular 04 Ağustos 2014 tarihinde başlayacak olup 15 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimi itibari ile (saat 18:00) sona erecek.


 


1-BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması, 

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

 Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

hususlarından;

A Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretinin 4 Katı);  a, b, d, e ve f bentlerindeki,

B Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretinin 3 Katı);  a, b, d, e ve f bentlerindeki,

C Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretinin 2 Katı);  a, c, d, e ve f bentlerindeki şartları taşımak.


B-ÖZEL ŞARTLAR

Sistem ve Network Takım Lideri ve Çözüm Mimarı

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip veya Proje Yönetimi eğitimi almış olmak,

Microsoft MCSE sertifikasına sahip olmak,

Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin yönetmeliğin 5. Maddesinde tanımlı Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak

Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl Yönetici olarak görev yapmış olmak,

Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, TCP/IP ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak,

İş sürekliliği, risk yönetimi, sızma testi ve zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak,

Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Uygulama, masaüstü ve sunucu (VMWare veya HyperV) sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

En az 1000 kullanıcılı ağlarda fiber optik altyapı tasarımı tecrübesine sahip olmak,

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması,

Baskı ve stres altında çalışabilmek,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak.


Tercihen;

ITIL Sertifikasına sahip olmak,

IPv6 protokolü, adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak.


Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı 

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi) 


Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


Mezuniyet sonrası en az 7 yılı Visual Studio platformunda C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 

Java konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak, 

Web Servisler ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak, 

HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ konularında uygulama geliştirmiş olmak, 

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 

.NET Entity Framework ile uygulama geliştirmiş olmak, 

ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak, 

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) konusunda deneyimli olmak ve bunlardan en az birini belgeleyebilmek,

PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, 

 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak.

Microsoft Sharepoint geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak, 

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması,

Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer) Visual Studio 2010

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications 

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management 

 CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek

Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

Windows 8 işletim sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 


Kıdemli Sistem Uzmanı 

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)


Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin yönetmeliğin 5. Maddesinde tanımlı Büyük bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

Microsoft MCSE sertifikasına sahip olmak,

Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak. VMWare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

VMware Certified Associate – Data Center Virtualization (VCA-DCV) veya  VMware Certified Associate – Cloud (VCA-Cloud) sertifikalarından birisine sahip olmak.

Microsoft Exchange 2010, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server,  Windows Remote Desktop mimarisi, Windows7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak,

Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,


Kıdemli Ağ Uzmanı 

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)


Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin yönetmeliğin 5. Maddesinde tanımlı Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 5 yıl çalışmış olmak, 

Başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve Active Directory ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

TCP/IP, DNS, DHCP, IEEE 802.1x ve Güvenlik duvarı konularında bilgi sahibi olmak,

WAN bağlantısı olan kurumsal projelerde Ağ Uzmanı olarak görev almış olmak, Wireless ve Load Balancer teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Routing, Switching, VoIP vb. yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, 

Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

Cisco Nexus cihazların yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,


Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java)  

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 50, eş  zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

J2EE platformunu kullanarak en az 10 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5, 6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak, 

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test  yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,

 Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak, 

 JIRA, MS Project vb. gibi proje yönetim araçları hakkında tecrübe sahibi olmak, 

 Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak, 

Nesne tabanlı analiz(OOP) ve tasarım hakkında uzman, design  patternleri etkin olarak kullanabilmek,

RDBM veritabanları(Oracle ve/veya SQL Server) ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak, 

ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak,

XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

Xslt, Xsd ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, Css, Javascript, Ajax) konularında tecrübe sahibi olmak,

Spring framework konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

ORM(Hibernate) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak

SOA tabanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak,

MVC mimarisinde uygulama geliştirmiş olmak,

Zk-zul, wicket, JSF Primefaces gibi framework’lerde uygulama geliştirmiş olmak,

Test Güdümlü Programlama, Refactoring  konularında  deneyim sahibi olmak.


Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net)

 (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


Mezuniyet sonrası, en az 5 yılı Visual Studio platformunda C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 7 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 

İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak, 

Web Servisler ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak, 

HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ konularında uygulama geliştirmiş olmak, 

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, 

.NET Entity Framework ile uygulama geliştirmiş olmak, 

ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak, 

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

Microsoft Sharepoint geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak, - Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak. 

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek. 

Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek: 

MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer) Visual Studio 2010 

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications 

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): SharePoint Applications 

Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

 Windows 8 işletim sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

Sistem Uzmanı 

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)


Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin yönetmeliğin 5. Maddesinde tanımlı Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

Windows Server 2008 veya 2012 de, MCSA sertifikasına sahip olmak,

Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak. VMWare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Exchange 2010, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server,  Windows Remote Desktop mimarisi, Windows7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak,

Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Tercihen;

VMware Certified Associate – Data Center Virtualization (VCA-DCV) veya  VMware Certified Associate – Cloud (VCA-Cloud) sertifikalarından birisine sahip olmak.Ağ Uzmanı

 (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)


Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve Active Directory ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

TCP/IP, DNS, DHCP, IEEE 802.1x ve güvenlik duvarı konularında bilgi sahibi olmak,

Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin yönetmeliğin 5. Maddesinde tanımlı Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

Birden fazla WAN bağlantısı olan kurumsal projelerde Ağ Uzmanı olarak görev almış olmak,

Wireless ve Load Balancer teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Routing, Switching, VoIP vb. yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

Cisco Nexus cihazların yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,


Tercihen;

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

Certified Information System Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,


Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java)  

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 2 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


J2EE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

Java kullanarak 3 katmanlı (3 tier) yazılımlar geliştirmek,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak,

JSP/Servlet, JSF, Struts, EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak web projesi geliştirme tecrübesine sahip olmak

Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde deneyimli olmak,

Spring framework  ve ORM(özellikle Hibernate) bilgisi ve deneyimine sahip olmak,

Uygulama sunucularının(Glassfish, Tomcat, BEA WebLogic) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Versiyon kontrol sistemlerinden (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübeli olmak,

Proje yönetim araçlarını(tercihen JIRA) kullanmış olmak, 

ECLIPSE, RAD, Netbeans gibi yazılım geliştirme araçlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve SQL bilgisine sahip olmak.


Tercihen

Zk-zul, wicket, JSF Primefaces gibi framework’lerde uygulama geliştirmiş olmak,

Test Güdümlü Programlama, Refactoring  konularında  deneyim sahibi olmak,

Tasarım örüntüleri (design patterns) konusunda deneyimli olmak,

Crystal Reports,Jasper Reports gibi raporlama araçları ile uygulama  geliştirmiş olmak,


Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net) 

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 3 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 5 yıl C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak, 

İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak, 

Web Servisler ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak, 

HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ konularında uygulama geliştirmiş olmak, 

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, 

.NET Entity Framework ile uygulama geliştirmiş olmak, 

ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak, 

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

 Herhangi bir Microsoft Developer sertifikasına (MTA, MCPD, MCSD) sahip olmak, 

 Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

Windows 8 işletim sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

Microsoft Sharepoint geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak, 

Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak. 


Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net + GIS)  

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;


Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 5 yıl C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak, 

İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak, 

Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu deneyimi olan,

Web Servisler ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak, 

HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ konularında uygulama geliştirmiş olmak, 

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, 

.NET Entity Framework ile uygulama geliştirmiş olmak, 

ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak, 

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

 Herhangi bir Microsoft Developer sertifikasına (MTA, MCPD, MCSD) sahip olmak, 

 Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak, 

Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak.


Tercihen; 

Java deneyimi olan,

Phyton deneyimi olan,

PostGIS deneyimi olan,

PL/SQL deneyimi olan,

GML ve GeoJSON kullanabilen,

OGC web servisleri konusunda deneyimli,

OGC Standartlarında bilgi sahibi,

ISO 19100 Serisi Standartlarında bilgi sahibi,

Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi,

Bulut teknolojisi deneyimi olan,

Dağıtık coğrafi veritabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olan,

Benzeşmeyen veri kaynaklarında veri entegrasyonu deneyimi olan,

Hadoop ve NoSQL deneyimi olan,


Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java + GIS)  

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

J2EE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

Java kullanarak 3 katmanlı (3 tier) yazılımlar geliştirmek,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak,

JSP/Servlet, JSF, Struts, EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak web projesi geliştirme tecrübesine sahip olmak

Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde deneyimli olmak,

Spring framework  ve ORM(özellikle Hibernate) bilgisi ve deneyimine sahip olmak,

Uygulama sunucularının(Glassfish, Tomcat, BEA WebLogic) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Versiyon kontrol sistemlerinden (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübeli olmak,

Proje yönetim araçlarını(tercihen JIRA) kullanmış olmak, 

ECLIPSE, RAD, Netbeans gibi yazılım geliştirme araçlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve SQL bilgisine sahip olmak.

Oracle Spatial, SQL Server ve PostgreSQL veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu deneyimi olan,


Tercihen;

Zk-zul, wicket, JSF Primefaces gibi framework’lerde uygulama geliştirmiş olmak,

Test Güdümlü Programlama, Refactoring  konularında  deneyim sahibi olmak,

Tasarım örüntüleri (design patterns) konusunda deneyimli olmak,

Crystal Reports, Jasper Reports gibi raporlama araçları ile uygulama  geliştirmiş olmak,

Phyton deneyimi olan,

PostGIS deneyimi olan,

PL/SQL deneyimi olan,

GML ve GeoJSON kullanabilen,

OGC web servisleri konusunda deneyimli,

OGC Standartlarında bilgi sahibi,

ISO 19100 Serisi Standartlarında bilgi sahibi,

Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi,

Bulut teknolojisi deneyimi olan,

Dağıtık coğrafi veritabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olan,

Benzeşmeyen veri kaynaklarında veri entegrasyonu deneyimi olan,

Hadoop ve NoSQL deneyimi olan,

Tercihen .Net deneyimi olan,İstenilen Belgeler; Başvuru Şekli; Yeri Ve Tarihi

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.


13.1 İstenen Belgeler

1) Başvuru formu (Fotoğraflı),

2) Özgeçmiş,

3) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.) (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.),

4) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

5) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

6) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)


13.2 Başvuru Şekli ve Zamanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvuruların; 04 Ağustos 2014 – 15 Ağustos 2014 tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


13.3 Başvuru Yeri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Söğütözü Mahallesi 2179 Sk. No:5 1.Kat ANKARA


14. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.


Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.


15. Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.CSB.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


16. Sözlü Sınav Konuları Yeri Ve Tarihi

Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri ve yeri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.


17. Sonuçların Duyurulması


Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır. 18. Ücret


Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı, üç katı ve dört katı olarak belirlenmiştir.