ÇFS Zemin Etüd İnşaat Turizm Gıda ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

ÇFS Zemin Etüd İnşaat Turizm Gıda ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu! ÇFS Zemin Etüd İnşaat Turizm Gıda ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

ÇFS Zemin Etüd İnşaat Turizm Gıda ve Sanayi Limited Şirketi, Mikail Çatan, Mustafa Fırat tarafından 30 bin TL'lik sermaye bedeli ile 21 Mart 'ta kuruldu.ÇFS Zemin Etüd İnşaat Turizm Gıda ve Sanayi Limited Şirketi, Mikail Çatan, Mustafa Fırat tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile 21 Mart'ta kuruldu. 


ÇFS Zemin Etüd İnşaat Turizm Gıda ve Sanayi Limited Şirketi iş konusu; 1-)  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü zemin etüdü, her türlü arazi ölçümü, her türlü sondaj işlemelerini ve raporlamalarını yapmak, yaptırmak her türlü iksa, fore kazık, mini kazık, taşkolon enjeksiyon v.b. alt yapı işlemlerinin müteahhitlik, taşeronluk, mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetlerini yapmak yaptırmak rapor ve projelerini tanzim etmek, tanzim ettirmek 2-) Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit serbest harita kadastro mühendislik hizmetleri halihazır harita müteahhitlik hizmetleri yapmak, mimar uygulamaları, arazi toplulaştırma ve düzenlemeleri yapmak yaptırmak 3-) Her Türlü mimari proje ve etüdleri, imar planı uygulamaları, tatbikat haritaları, kadastro planları, parselasyon haritaları, imar ıslah planları ve uygulamaları bilumum aplikasyon işlerini tescile konu olan harita ve planlar tevhit ifraz parselasyon işleri, peyzaj projesi ve uygulaması park ve bahçe düzenlemeleri yapmak yaptırmak ve bu işlerle ilgili özel ve resmi kuruluşlara taahhüt hizmetleri vermek 4-) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5-) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 6-) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 7-)  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 8-) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 9-) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 10-) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 11-) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 12-)  Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 13-) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 14-)  Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 15-)  Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 16-) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 17-) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 18-) Konusuyla ilgili her türlü yapı, ölçüm, etüd ve inşaat malzemelerinin, cirolarının, yardımcı malzemelerinin ve yedek parçalarının toptan ve perakende olarak alım, satım, imalat ithalat ve ihracatını yapmak 19-) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, iş yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine ittifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı şufa hakları ve vefa hakları gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek ettirmek. 20-)Yurtiçinde ve yurtdışında turizm ve seyahat acentelikleri kurmak yurtiçi ve yurtdışında seyahat organizasyonları düzenlemek, yolcu ve yük taşımacılığı yapmak ve bu gaye ile her türlü ulaşım araçlarını iktisap etmek, satın almak ithal etmek kiralamak kiraya vermek. 21-)Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yemek, eğlence, dilenme, konaklama v.b. tesisleri inşa etmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 22-) Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 23-) İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddeleri.


ÇFS Zemin Etüd İnşaat Turizm Gıda ve Sanayi Limited Şirketi adres: Esenyurt, Yenikent Mahallesi, 328 Sokak, No:7-9 Daire:4 Zeminkat.