Özen İrf İnşaat Turizm Gıda Nakliyat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Özen İrf İnşaat Turizm Gıda Nakliyat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Özen İrf İnşaat Turizm Gıda Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, İrfan Tan tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 29 Mayıs 2015 tarihinde Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'nde kuruldu.


Özen İrf İnşaat Turizm Gıda Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, İrfan Tan tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 29 Mayıs'ta kuruldu. 


Özen İrf İnşaat Turizm Gıda Nakliyat Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a)Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e)Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f)Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g)Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h)Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. ı)Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j)Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halı fleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kale bodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k)Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l)Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m)Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n)Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o)Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. p)Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek r)Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. s)İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. t)Yurt içinde ve dışında her nevi kara,hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı,nakliye komisyonculuğu yapmak. u)Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır,satar,kiralar ve kiraya verir. v)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar,kiraya verir.Bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhit,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Özen İrf İnşaat Turizm Gıda Nakliyat Ticaret Limited Şirketi adres: Avcılar, Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, 37/A.