Çimento sektöründe 19 bin kişi çalışıyor!

Çimento sektöründe 19 bin kişi çalışıyor! Çimento sektöründe 19 bin kişi çalışıyor!

Yüzde 76’sı yerli, yüzde 24’ü yabancı sermayeli yatırımcılardan oluşan çimento sektöründe 2018 verilerine göre yaklaşık 19 bin kişi çalışıyor. Sektör, doğrudan istihdam ve 614 milyon dolar ihracat gelirleriyle GSMH’de önemli bir paya sahip…Çimento sektörünün mevcut durumunu analiz etmek ve gelecek stratejisine yön verecek gelişim alanlarını belirlemek amacıyla Deloitte Türkiye işbirliği ile “Geçmişten Geleceğe Emin Adımlarla: Türk Çimento Sektörünün Gelişimi ve Stratejik Önerileri” raporu önemli bulgular taşıyor.

Rapora göre, çimento sektörü 2017 yılında tüm bileşenleriyle Türkiye adına 16,2 milyar TL katma değer üreten, 3,7 milyar TL kamu bütçesine katkı yapan, doğrudan ve etki ettiği sektörlerle birlikte 27 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör. 614 milyon dolara yükselttiği ihracat gelirleriyle toplam ihracat içindeki payı ise binde 37- Çimento sektörünü geleceğe taşımak için ihracat, beton yollar, atık geri dönüşümü ve insan kaynakları yönetimi olmak üzere dört önemli alan öne çıkıyor.

Fortune Turkey’de yer alan habere göre;İhracat söz konusu olduğunda mevcut ihracat koşullarının iyileştirilmesi ve geleceğe dönük iyi bir ihracat stratejisi çizilmesi olmak üzere iki temel konu olduğuna değinen Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, “Mevcut koşulların iyileştirilmesi noktasında atılacak bazı adımlar, sektörümüze önemli katkılar sağlayacaktır. Örneğin, Rusya ve Gürcistan gümrüklerinde çimentonun 28 günlük dayanım kontrolü için bekletilmesinin sektöre ciddi pazar kaybı yaşattığını görüyoruz. Sadece bu sorunun çözülmesi 1 milyon tonluk yeni bir ihracat hacmi anlamına gelir” diyor.

Çalbıyık, Türk çimento sektörünün orta ve uzun vade stratejileriyle ülke ekonomisi ve toplumsal refah için daha fazla değer yaratmayı hedeflediğini söylüyor. Sektörün mevcut durumunu analiz eden Çalbıyık, şu bilgileri paylaşıyor. “Lokal pazarda üretim yapacak global Türk markalarına ihtiyaç var. Dünya çimento şirketleri liginde Türkiye ile özdeşleşecek, Türkiye markasına katkı sağlayacak şirketler çıkarmamız gerekir. Stratejik olarak ürün ihracatından çok oyuncu ihracına odaklanmamız gerekiyor. Lokalde üretim yapacak global Türk çimento markalarının çıkarılması için şirketlerin finansal kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması önem taşıyor.”

SEKTÖR ATIKYÖNETİMİNDE SOMUT ADIM BEKLİYOR

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için atık yönetiminin büyük önem taşıdığına değinen Çalbıyık, “Türkiye’de atıktan enerji üretim ve kullanım oranları Avrupa Birliği’nin gerisinde. Biz çimento sektörü olarak bu problemin çözümünde gerekli yatırım yapmaya hazırız. Ancak yerel yönetimlerin de mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme noktasında daha somut adımlar atmasını ve Çevre Bakanlığımızın da konunun takipçisi olmasını bekliyoruz” diyor