Çöp vergisi 2014!

Çöp vergisi 2014! Çöp vergisi 2014!

Halk arasında çöp vergisi olarak bilinen Çevre temizlik vergisi yılın belli dönemlerinde iş yeri, konut ve diğer binaların kullanıcılarından alınıyor. İşte çöp vergisi 2014 bilgileri...

Çöp vergisi 2014!

Halk arasında çöp vergisi olarak bilinen Çevre temizlik vergisi yılın belli dönemlerinde işyeri, konut ve diğer binaların kullanıcılarından alınıyor.


Çöp vergisi mükellefleri yukarıda da belirttiğimiz gibi belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan yapılardan alınıyor.

 

Konutlar için çöp vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına belirlenen fiyat tarifesi ile hesaplanarak su faturalarına yansıtılırken; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için vergi ödemesinin belediyeye yapılması gerekiyor. 


İşyerleri için belirlenen çöp vergisi iki eşit taksit halinde ödenebiliyor.


Çöp vergisi ne zaman ödenir?

İlk taksit: Mart, Nisan ve Mayıs ayları,

İkinci taksit: Kasım ayı.


Çöp vergisinden muaf olan yapılar:

Genel ve Özel İl İdareleri

Yardım Kuruluşları

Üniversiteler

Üniversitelerin kullandıkları binalar

İbadethane binaları

Karşılıklı olmak kaydıyla elçiliklerin kullandıkları binalar

Söz konusu konsolosluklarda çalışanların ikamet ettiği binalar

Uluslararası kuruluşların kullandıkları binalar


Çöp vergisi ne kadar 2014?

2014 yılında ödenecek konutlarda çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanıyor.


İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.


Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.300

2. Derece 1.800

3. Derece 1.500

4. Derece 1.200

5. Derece 1.000


2. Grup

1. Derece 1.500

2. Derece 1.100

3. Derece 890

4. Derece 700

5. Derece 600


3. Grup

1. Derece 1.000

2. Derece 770

3. Derece 600

4. Derece 480

5. Derece 380


4. Grup

1. Derece 480

2. Derece 380

3. Derece 290

4. Derece 230

5. Derece 180


5. Grup

1. Derece 290

2. Derece 230

3. Derece 160

4. Derece 150

5. Derece 120


6. Grup

1. Derece 150

2. Derece 120

3. Derece 80

4. Derece 70

5. Derece 50


7. Grup

1. Derece 50

2. Derece 40

3. Derece 29

4. Derece 24

5. Derece 19


Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.875

2. Derece 2.250

3. Derece 1.875

4. Derece 1.500

5. Derece 1.250


2. Grup

1. Derece 1.875

2. Derece 1.375

3. Derece 1.112

4. Derece 875

5. Derece 750


3. Grup

1. Derece 1.250

2. Derece 962

3. Derece 750

4. Derece 600

5. Derece 475


4. Grup

1. Derece 600

2. Derece 475

3. Derece 362

4. Derece 287

5. Derece 225


5. Grup

1. Derece 362

2. Derece 287

3. Derece 200

4. Derece 187

5. Derece 150


6. Grup

1. Derece 187

2. Derece 150

3. Derece 100

4. Derece 87

5. Derece 62


7. Grup

1. Derece 62

2. Derece 50

3. Derece 36

4. Derece 30

5. Derece 23İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.


Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.


Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


1. Grup

1. Derece 1.150

2. Derece 900

3. Derece 750

4. Derece 600

5. Derece 500


2. Grup

1. Derece 750

2. Derece 550

3. Derece 445

4. Derece 350

5. Derece 300


3. Grup

1. Derece 500

2. Derece 385

3. Derece 300

4. Derece 240

5. Derece 190


4. Grup

1. Derece 240

2. Derece 190

3. Derece 145

4. Derece 115

5. Derece 90


5. Grup

1. Derece 145

2. Derece 115

3. Derece 80

4. Derece 75

5. Derece 60


6. Grup

1. Derece 75

2. Derece 60

3. Derece 40

4. Derece 35

5. Derece 25


7. Grup

1. Derece 25

2. Derece 20

3. Derece 14

4. Derece 12

5. Derece 9


Çöp vergisini kiracı mı öder?