Çukurova Balkon

Coşkun Yılmaz: Yapmak için yıkmak bile tepki çeker

Coşkun Yılmaz: Yapmak için yıkmak bile tepki çeker

Kentsel dönüşüm yenilenmeyi ve gelişmeyi hedeflese de öncelikle bir yıkım süreci içerdiğini kaydeden Mimart Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çoşkun Yılmaz, bina yıkımlarının insanların tepkisi ile başladığı


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kentsel dönüşüm ün her ne kadar yenilenmeyi ve gelişmeyi hedeflese de öncelikle bir yıkım sü recini içerdiğini kaydederek sözlerine başlayan Mimart Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çoşkun Yılmaz, bina yıkımlarının insanların tepkisi ile başladığını kaydetti.
Kentsel dönüşüm projelerinin insanları çarpık ve sağlıksız yaşam alanlarından kurtarmaya dönük devasa bir proje olduğunu belirten Yılmaz, “Kentsel dönüşümler çok daha `insanca` koşullarda yaşamaya olanak sağlayan gelişim projeleri de olsalar bu süreçler aynı zamanda insanları yerlerinden, eski alışkanlıklarından ve komşuluk bağlarından kopartan süreçler dir. Bu nedenlerden dolayı kentsel dönüşüm, sadece ülkemizde değil, ilk ortaya çıkışından günümüze kadar uygulandığı bütün ülkelerde son derece ciddi muhalefet ile karşılaşmış bir uygulama bu sebeple, kentsel dönüşüm projelerinin içine yerel İstanbul halkının aktif katılımı sağlanarak, karar alma süreçlerinde hep birlikte hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır ” dedi.
Çarpık ve plansız yapılaşmaların bulunduğu yerleri imar planlarına uygun, estetik, güvenilir, çağdaş ve modern kentlere dönüştürülebilme imkanının oluşturulmasını isteyen Yılmaz, burada bölge halkını son derece önemli olduğunu belirtti. Bölgede oturan insanların konutlarını iyileştirmeden başka insanları oraya getirmenin çözüm olmadığın söyleyen Yılmaz, “Zaten buralarda en önemli sorun, yoğunluğu artırmamak için alınması gereken tedbirleri ortaya koymak. Yoksa yoğunluğu artırarak yine güvenli yapı yapmışsınız, o da yetmez. Yaşanabilir sayıda bir yoğunlukla daha doğrusu yoğunluğu azaltmak suretiyle nüfusu belli yerlerde belli oranda tutmak gerekir” diyen Coşkun, yerinde yapılan kentsel dönüşümler için birkaç noktaya dikkat çekmiş oldu.
Coşkun Yılmaz’ın dönüşüm reçetesi:
1-Kentlerin yoğunluğunu artırmamak için gereken tedbirler alınmalı.
2- Yoğunluğu artırarak güvenli yapı inşaat etmek sorunu çözmez, yaşanabilir sayıda bir yoğunlukla inşa edilmiş olmalı.
3- Yoğunluğu azaltma yoluyla nüfusu belli yerlerde belli bir oranda tutmak gerekir.