Çubuk Atatürk-Barbaros Mahallesi 1.etap imar planı askıda!

Çubuk Atatürk-Barbaros Mahallesi 1.etap imar planı askıda! Çubuk Atatürk-Barbaros Mahallesi 1.etap imar planı askıda!

Ankara Çubuk İlçesi, Merkez Revizyon İmar Planı / Atatürk - Barbaros Mahallesi 1. Etaba ilişkin 1/5.000 Nazım İmar Planı Değişikliği dün askıya çıkarıldı...
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.08.2015 gün ve 1684 sayılı kararı ile tadilen onaylanan; Çubuk İlçesi, Merkez Revizyon İmar Planı/Atatürk-Barbaros Mahallesi 1. Etaba ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği dün askıya çıkarıldı. İmar planı 13 Ekim 2015 tarihinde askıdan inecek.İmar planı için tıklayınız