25 / 05 / 2022

Çukurova Havalimanı 26 Ekim'de ihaleye çıkıyor!

Çukurova Havalimanı 26 Ekim'de ihaleye çıkıyor!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli yapımı ve işletilmesi için ihale düzenliyor...Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli yapımı ve işletilmesi için ihale gerçekleştiriyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, geçici teminat tutarı 600,000 Euro veya karşılığı olarak belirlenen ihaleye 26 Ekim 2020 tarihine kadar teklif verilebilecek.

ÇUKUROVA HAVALİMANI ÜSTYAPI TESİSLERİNİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI, HAVALİMANININ İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İHALE EDİLECEKTİR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Çukurova Havalimanı 26 Ekim de ihaleye çıkıyor!

1. Söz konusu işe ait ihale 26/10/2020 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1.Kat Konferans Salonunda Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.
2. İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Tahakkuk ve Tarifeler Şube Müdürlüğü 336 no’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasının KDV Dahil 25.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.
3. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedeli olan KDV dahil 25.000.- TL’yi DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan Türkiye Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Tahakkuk ve Tarifeler Şube Müdürlüğü 336 no’lu odaya müracaat ederek dosyalarını alabileceklerdir. Bunun yanı sıra dosya bedelini Vakıfbank DHMİ Bağlı Şubesi (TL) TR130001500158009545790563 İBAN nolu hesabına
yatırmaları ve buna dair makbuz ile iletişim bilgilerini [email protected] adresine göndermeleri halinde isteklilere kullanıcı adı ve şifre verilecektir. İstekliler, bahse konu kullanıcı adı ve şifre ile bulut.dhmi.gov.tr adresinden ihale dosyasına ulaşabileceklerdir. (İhale bedeli faturası için DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.) İstekliler bu iki usulden birini tercih edebileceklerdir.
4. Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Tahakkuk ve Tarifeler Şubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5. İhaleye katılabilecekler/ isteklilerde aranılacak şartlar Görevlendirme Şartnamesinin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 600.000.- EURO (Altı yüz bin EURO) veya ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı; 
 a. Tedavüldeki Türk parası,
 b. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
 c. Hazine tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.
6. Anılan iş 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.
7. İdare uygun teklifi tespit etmede, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.
DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO:32 06330 ETİLER/ANKARA
TELEFON (312) 204 2305 / 204 2725 FAX: (312) 213 74 57
e-posta:[email protected]