08 / 08 / 2022

Danıştay, dolgu alanlarının üçüncü kişilere devredilmesini iptal etti!

Danıştay, dolgu alanlarının üçüncü kişilere devredilmesini iptal etti!

Danıştay 8’inci Dairesi, belediyelerin inşaat, hafriyat ve yıkıntı atıklarını döktükleri dolgu alanlarının üçüncü kişi veya şirketlere devredilmesi uygulamasını iptal etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı karara itiraz etti.Danıştay, yılda yaklaşık 300 milyon dolarlık rantın döndüğü hafriyat işinin belediyelerce üçüncü şahıslara verilmesi uygulamasını sona erdirdi.


Orman Mühendisleri Odası, 18 Nisan 2014’te hafriyat alanlarının işletmesinin belediyelerce üçüncü kişilere verilmesi uygulamasının kaldırılması için Danıştay 8’inci Dairesi’ne dava açtı. Daire, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne, kısmen ise reddine karar verdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı karara itiraz etti.


EKONOMİK DEĞER İFADE ETMİYOR


Dava, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşüldü. Mühendisler Odası, madencilik faaliyetleri sonrasında idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının hiçbir ekonomik değer ifade etmeyen inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarıyla doldurulduğunu kaydetti. Oda ayrıca, bu faaliyetin maden ve taş ocaklarından ekonomik değeri bulunan madenlerin çıkarılmasına yönelik bir işletme şekli olmadığını savundu.


YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAKLAR


Oda, dolgu alanlarının işletme hakkının dolaylı yoldan belediyeler vasıtasıyla üçüncü şahıslara verilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. İdari Dava Daireleri Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine karar vererek hafriyat alanlarının işletmesinin belediyelerce üçüncü kişilere verilmesi uygulamasını kaldırdı.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın karar için, “Maden sahaları eskiden olduğu gibi yeniden ağaçlandırılıp ormana dönüşebilecek” diye konuştu.


Kimler zengin oldu?


Orman mühendisi olan MHP’li Meclis İdare Amiri Seyfettin Yılmaz, Danıştay’ın verdiği karar ile ranta dur dediğini savundu. SÖZCÜ’ye konuşan Yılmaz, ormanın yeri olan maden döküm sahalarının hafriyat dökümünde kullanıldığını belirterek şöyle dedi:

“Hafriyatın dökümü çok pahalıdır. Bakanlık yönetmelikte yaptığı değişiklik ile buraların işletmesini Orman Genel Müdürlüğü’nden belediyelere devretti. Özellikle AKP’li belediyeler bu işi üçüncü şahıslara veriyor. Bu işin rantı yıllık 300 milyon dolar, yani 900 milyon lira. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun işletme hakkının kimlere verildiğini açıklaması gerekir. Danıştay, ‘Ranta geçit vermiyorum, üçüncü şahıslara bunu veremezsin’ dedi. Ama 4 yıl boyunca bu rantı kim yedi, kimler zengin oldu? Örneğin İstanbul Yarpuzlu’daki iş kime verildi?”


Sözcü