Danıştay’ın gar kararı: İBB haklı, ihale iptal!

Danıştay’ın gar kararı: İBB haklı, ihale iptal!

TCDD tarafından, Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak amacıyla kiraya verilmesi ihalesiyle ilgili İBB’nin temyiz başvurusu sonuçlandı. Danıştay, ihaleyi iptal etti.


TCDD tarafından, Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak amacıyla kiraya verilmesi ihalesiyle ilgili İBB’nin temyiz başvurusu sonuçlandı. Danıştay, Bölge İdare Mahkemesinin kararını bozdu ve ihaleyi iptal etti.

Danıştay, TCDD tarafından Haydarpaşa ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılması üzere kiraya verilmesiyle ilgili düzenlenen ihalede, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu ve ihaleyi iptal etti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; kararda; “İBB'nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi hâlinde, her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi (ihaleye teklif veren ortak girişim dört şirketten oluştuğundan toplam 16 milyon TL iş deneyim belgesi) istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı” denildi. 

HUKUKİ İSABET YOK

Danıştay kararında; “Davacı şirketlerin oluşturduğu ortak girişim tarafından verilen teklifin, bu şartı sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede, geçerli tek teklifin kaldığı ve ihalenin de tek teklif üzerinden sonuçlandırıldığı görülmüştür. Bu itibarla, dava konusu ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu: 160 yıldır İBB'ye ait Galata Kulesi'nin alınma çabasına kızgınım!