28 / 06 / 2022

Dargan Anadolu Metal İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Dargan Anadolu Metal İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Avcılar'da Medet Özkurt tarafından kuruldu.Dargan Anadolu Metal İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Avcılar'da Medet Özkurt tarafından kuruldu.

Dargan Anadolu Metal İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
METAL 1- Her türlü metalin alım satım ithalat ve ihracatını yapmak, hurda hallerini işleyerek mamül haline getirmek. Özellikle Demir, Krom, Bakır, Alüminyum Çinko, Cam, Saç, Kurşun, Cobalt, Kalay, Çelik, Dökme Demir, Nikel gibi maddelerin mamüllerini, alaşım ve hurda hallerini alıp satmak, preslemek, eritmek, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü Kağıt, Plastik mamül ve hurdalarının alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak. Demir krom nikel sarı pirinç bakır alüminyum çinko cam sac kurşun kalay kobalt çelik magnezit dökme demir paslanmaz sac....almak satmak işleyip satmak ithal ve ihraç etmek 2- Metal eritme ve döküm tesisleri kurabilir, işletebilir bu tesisleri kurabilmek için gerekli alet ve edavatları temin edebilir, arsa ve gayrimenkul bina daire alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir. 3- Plastikten mamul veya alüminyumdan mamül ürünlerin enjeksiyon yolu ile dökülmesi, bu ürünlerin ihracı, toptan ticareti, ve pazarlanmasını yapabilir. 4- Her türlü ambalaj atığı toplama ve ayırma faaliyetlerini yapabilir. Her türlü metal, plastik, krom, kurşun, kablo, demir,alüminyum, bakır, sarı, kağıt, cam,plastik geri dönüşümünü yapabilir, bununla ilgili tesisler kurabilir, makine ve teçhizat kiralayabilir veya satın alabilir. Şirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali ,ihracı. 5- Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılan ihalelere iştirak edebilir, şirket maksat ve mevzuu ile ilgili bilimum toptan ve perakende imalat, dahili ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak, yurt içinde ve uluslar arası taahhütlerde bulunabilir, ihalelere iştirak edebilir. Konusuyla ilgili her türlü fuar ve sergilere katılabilir. Yurt içinde ve yurt dışında şubeler atölyeler, satış mağazaları, depolar, ofis şubelerini açabilir, ithalat ihracat yapabilir. 6- Resmi ve özel kuruluşların veya şahısların arsaları üzerinde yapılacak her türlü inşaatlarda taahhütlerde bulunmak, ihalelere girmek ve üstlenmek,taşeronluk yapmak. İnşaatlarla ilgili etüt, proje, mühendislik, müşavirlik, ve fizilipite çalısmaları yapmak. Toplu konut kanunda belirtilen hükümlere göre toplu konutlar, fabrikalar, karayolları, hava meydanları, liman garaj, çarşı gibi her türlü inşaat işlerini yapmak, projelendirmek, bayındırlık ve ulaşım hizmetlerini yapmak ve her türlü inşaat malzemelerinin alım satım ithalalat ve ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, 7- Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek. 8-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir nakliyesini yapabilir İNŞAAT -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.