Darülaceze 7 ilçede kat karşılığı konut yaptıracak!

Darülaceze 7 ilçede kat karşılığı konut yaptıracak!

Darülaceze Başkanlığı, Bahçelievler, Pendik, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Silivri, Beyoğlu ve Şişli'de kat karşılığı konut inşaatı yaptıracak. İhalesi 16 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilecek inşaatların toplam bedeli 5 milyon 595 bin 752,81 TL olarak belirlendi.


Darülaceze Başkanlığı, Bahçelievler, Pendik, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Silivri, Beyoğlu ve Şişli'de kat karşılığı konut inşaatı yaptıracak. İhalesi 16 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilecek  inşaatların toplam bedeli 5 milyon 595 bin 752,81 TL olarak belirlendi.


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Darülaceze Başkanlığından:

 

Darülaceze 7 ilçede kat karşılığı konut yaptıracak!

 

Yukarıda açık adresi yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 51/G maddesine göre Pazarlık Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok amaçlı Salonunda 16/08/2016 Salı günü saat 10:00'da liste sırasına göre ayrı ayrı kat karşılığı yapım ihalesi yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerin ihale tarihinden 5 iş gün öncesine kadar yeterlik alabilmek için idareye teslim etmeleri gerekmektedir. .Şartnameler, İdareden 250 TL karşılığında temin edilir. İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

YETERLİK BELGELERİ


 1 - İkametgah Senedi

 2 - Adres Beyanı

 3 -  Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

 4 - İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)

 5 - Vekil ise Vekaletname (Noter Tasdikli)

 6 - Ortak Girişim İse Beyanname ve Sözleşmesi (Noter Tasdikli)

 7 - Vergi Borcu Yoktur Yazısı

 8 - Sgk Borcu Yoktur Yazısı

 9 - Muhammen Bedelden Az Olmamak Üzere Banka Referans Mektubu

10 - İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyanname

11 - En az B Grup Karne veya Muhammen Bedelden Az Olmamak Üzere İş Deneyim Belgesi

12 - Teknik Personel Tahahütnamesi (Noter Tasdikli)

13 - Yapı Araçları Tahahütnamesi (Noter Tasdikli)

14 - İhale Dosyası Satın Alındığına Dair Belge


A) İÇ ZARF

1 - Teklif Mektubu

B) DIŞ ZARF

1 - İç Zarf

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

3 - İmza Sirküleri (Noter Tasdikli)

4 - Vekil ise Vekaletname (Noter Tasdikli)

5 - Teminat Alındı Makbuzu Veya Banka Teminat Mektubu

6 - Ortak Girişim İse Beyanname ve Sözleşmesi (Noter Tasdikli)


Darülaceze Cad. No: 51 Okmeydanı/Şişli/İST. Tel: (0212)220 10 20 Dahili: 136-137    Faks (0212)210 44 30