Değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün!

Değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün! Değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün!

Taşınmaz malların iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden satılması halinde değer artış kazancı vergisi ödenmesi gerekiyor. 2016 yılı değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün kaldı..Değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün!

Taşınmaz malların iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden satılması halinde değer artış kazancı vergisi ödenmesi gerekiyor. Vergi ödemeleri iki eşit taksit halinde ödeniyor. Ödemelerden önce beyanname verilmesi gerekiyor.


Beyannameler elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar veriliyor. Buna göre 2016 yılı değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün kaldı.


Gelir vergisi hesaplaması, www.gib.gov.tr internet adresinden (internet vergi dairesi /hesaplamalar /gelir vergisi hesaplama) otomatik olarak yapılabiliyor. 


Değer artış kazancı vergisi hesaplama örneği 2016


Evin Alındığı Tarih: Ocak 2013

Evin Satıldığı Tarih: Şubat 2015

Ev Alım Şekli: Bedel karşılığında

Evin Alış Değeri: 200 bin TL

Evin Satış Değeri: 300 bin TL


Ödenecek Vergi Tutarı 12.133 TL

Endeks Artışı 14%

Düzeltilmiş Alış Bedeli 228.019 TL

Tapu harcı 6.000 TL

Net Satış Bedeli294.000 TL

Safi Kar 65.981 TL

İstisna Tutarı 10.600 TL

İstisna Sonrası Matrah 55.381 TL

Vergilendirme Oran 22%Değer artış vergisi 1. taksit ödemeleri için son 8 gün!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com