Değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün!

Değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün! Değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün!

Değer artış kazancı vergisi, gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde doğan vergiler arasında yer alıyor. Öncelikle beyanname verilmesi gereken vergide, değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün bulunuyor....

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün!

Değer artış kazancı vergisi, gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde doğan vergiler arasında yer alıyor. Bu vergi, Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödeniyor. 


Ancak, her taşınmaz satışı için bu vergi ödenmiyor. Taşınmaz mal ve haklar, 01.01.2007 ve sonrasında elde edilmiş ise iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor.


Buna göre, vergilendirmede taşınmaz malın iktisap tarihi belirleyici role sahip oluyor. Ayrıca, satılan taşınmaz mal ve haklar bedelsiz olarak edinilmişse bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmiyor.


Bu iktisap şekli dışında ne olursa olsun söz konusu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar için değer artış kazancı vergisi ödeniyor. 


Senede 2 eşit taksit halinde ödenebilen vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Beyannameler vergi dairesine 25 Mart'a kadar verilebiliyor. Buna göre, değer artış kazancı beyannamesi için son 2 gün bulunuyor.Gayrimenkul değer artış kazancında iktisap tarihi nedir?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus