Çukurova Balkon

Gayrimenkul değer artış kazancında iktisap tarihi nedir?

Gayrimenkul değer artış kazancında iktisap tarihi nedir? Gayrimenkul değer artış kazancında iktisap tarihi nedir?

Taşınmaz mal ve haklar, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılırsa değer artış kazancı vergisinin ödenmesi gerekiyor. Peki, gayrimenkul değer artış kazancında iktisap tarihi nedir?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Gayrimenkul değer artış kazancında iktisap tarihi nedir?

Taşınmaz malların elden çıkarılması halinde değer artış kazancının ödenmesi de istenebiliyor. Bu vergi her gayrimenkul satışı yapan tarafından değil, belli bir süre içerisinde satış yaparak kazanç elde edenler tarafından ödeniyor. 


Kanunen; taşınmaz mal ve haklar, 01.01.2007 ve sonrasında elde edilmiş ise iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergiye tabi tutuluyor. Peki, gayrimenkul değer artış kazancında iktisap tarihi nedir?


Gayrimenkullerde iktisap, Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi uyarınca, tapuya tescille oluyor. 


Buna göre, kat karşılığı müteahhide veya kooperatiflere verilen arsa karşılığında alınan gayrimenkuller dahil, iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, değer artışı kazancının tespiti yönünden iktisap tarihi olarak, gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih esas alınacaktır.


Ancak, gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel haller de iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir.


Bu çerçevede, konut yapı kooperatifleri, Toplu Konut İdaresi veya diğer kişilerden gayrimenkulü fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alanların, söz konusu gayrimenkulleri fiilen kullandıklarını; tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları ve benzeri belgelerle tevsik etmeleri halinde değer artışı kazancının tespiti yönünden fiilen kullanıma başladıkları tarih iktisap tarihi olarak kabul edilecektir.


Gayrimenkulün ihale veya icra yoluyla alındığı durumlarda da fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alındığının yukarıda sözü edilen belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, tapu tescil işlemi olmasa dahi fiilen kullanıma bırakıldığı tarihin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.Değer artış kazancı istisnası 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com