Çukurova Balkon

Değer artış kazancı hangi beyanname ile verilir?

Değer artış kazancı hangi beyanname ile verilir? Değer artış kazancı hangi beyanname ile verilir?

Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi tutuluyor. Değer artış kazancı hangi beyanname ile verilir?


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Değer artış kazancı hangi beyanname ile verilir?

Gelir Vergisi Kanununa göre, gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi tutuluyor.


Aşağıda belirtilen mal ve hakların beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı vergisinin konusunu oluşturuyor.

 

-Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, 

- Voli mahalleri ve dalyanlar, 

- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, 

- Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları. 


Değer artış kazancı beyannamesi ne zaman verilir?

Değer artış kazancı hangi beyannamesi, elde edilen değer artış kazancının safi miktarının açıklanan istisna sınırının aşması durumunda, satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilmesi gerekiyor. 


Kazanç yıllık beyanname ile beyan edilip, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen oranlar üzerinden gelir vergisi hesaplanarak, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle ödeniyor 


İktisap tarihinden itibaren 5 yılı geçmeyen; 2013 yılında gayrimenkulünü elden çıkaran vatandaşların elde ettikleri kazanç için 25 Mart'a (yarın) kadar beyanname vermeleri gerekiyor.


Değer artış kazancı beyanname örneği!