28 / 09 / 2023

Değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri bugün başlıyor!

Değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri bugün başlıyor!

Satın alınan bir gayrimenkulün belli bir süre içerisinde satışması halinde, değer artış kazancı vergisinin ödenmesi gerekiyor. Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri bugün başlıyor...Değer artış kazancı vergisi 2. taksit ödemeleri bugün başlıyor!

Satın alınan bir gayrimenkulün belli bir süre içerisinde satışması halinde, değer artış kazancı vergisinin ödenmesi gerekiyor. Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen değer artış kazancı vergisinin ilk taksiti Mart ayında ödenmiş olup, ikinci taksitleri Temmuz ayında ödeniyor.


31 Temmuz'a kadar 2. taksit ödemelerinin yapılacağı değer artış kazancı vergisi; gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılması halinde ödeniyor.


Değer artış kazancının 2013 yılı için 9.400 Türk Lirası gelir vergisinden istisna oluyor. Buna göre geçen sene yapılan gayrimenkul satışlarından elde edilen kazancın bu tutarı aşması halinde vergi beyanının yapılması gerekiyor. 


Değer artış kazancı vergisi hesaplama örneği..

Bayan (E), 10.07.2010 tarihinde 200.000 TL'ye satın almış olduğu konutu 15.04.2013 tarihinde 300.000 TL'ye satmıştır. Buna göre, Bayan (E) konutu 01.01.2007 sonrasında satın aldığı ve alış tarihinden itibaren beş tam yıl geçmeden satmış olduğundan dolayı, elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergiye tabi olacaktır. 


Bu durumda Bayan (E)'nin elde ettiği değer artış kazancı gayrimenkulün alış bedelinin, ÜFE artış oranında artırılması ile bulunacak tutarın, hasılattan indirilmesi ile bulunacaktır. Gayrimenkulün iktisap tarihinden önceki ay olan Haziran 2010'da ÜFE 173,73, elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Mart 2013'de ÜFE 210,33'dür. Bu durumda endeksleme oranının ilgili dönemde %10'un üzerinde artmış olduğu görülmektedir. 


(210,33 -173,73 /173,73 = %21,29) 

Dolayısıyla Bayan (E)'nin elden çıkardığı gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli olarak; 200.000 TL x (210,33 /173,73) = 242.693,13 TL dikkate alınacaktır. 


Buna göre Bayan (E), satmış olduğu gayrimenkulden dolayı (300.000 – 242.693,13 =) 57.306,87 TL tutarında istisna öncesi değer artış kazancı elde etmiş olacaktır. 


Söz konusu kazanca 2013 yılı için belirlenen 9.400 TL tutarında istisna uygulanarak bulunacak (57.306,87 – 9.400 =) 47.906,87 TL'ye Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesindeki vergi oranları uygulanarak mükellefin 2013 yılı için ödeyeceği gelir vergisi hesaplanacaktır. 


Vergiye Tabi Gelir ..................... 47.906,87 TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi ........... 10.579,85 TL 


Arsa değer artış kazancı vergisi nasıl hesaplanır?

Geri Dön