27 / 05 / 2022

Değer artış vergisi 2. taksit ödeme zamanı!

Değer artış vergisi 2. taksit ödeme zamanı!

Değer artış kazancı vergisini, taşınmaz malların iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkaranlar ödüyor. İki taksitte ödenebilen değer artış vergisi 2. taksit ödeme zamanı devam ediyor...Değer artış vergisi 2. taksit ödeme zamanı!

Taşınmaz mal satışlarında vergisel sorumluluklar arasında değer artış kazancı vergisi de yer alıyor. Değer artış kazancı vergisini, taşınmaz malların iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkaranlar ödüyor.


Örneğin, 2012 yılının Nisan ayında bir mesken satın aldığınızı ve 2014 yılının Temmuz ayında elden çıkardığınızı düşünelim.


Bu satıştan elde ettiğiniz değer artış kazancı için vergi ödemeniz gerekebilir. Çünkü, vergi yükümlüsü olunup olunmadığı, değer artış kazancı vergisi için tespit edilen istisna bedeline göre tespit ediliyor.


Belirlenen istisna bedelinin üstünde gelir elde edenler vergi yükümlüsü olurken, bu bedelin altında gelir elde edenler ise vergi yükümlüsü olmuyor.


Değer artış kazancı vergisinin mükellefleri vergi borcunu 2 eşit taksit halinde ödeyebiliyor. Verginin 1. taksit dönemi Mart ayı olurken, değer artış vergisi 2. taksit ödeme zamanı ise Temmuz ayı oluyor.


Buna göre geçen sene elde edilen değer artış kazançları için beyannameler verilip ilk taksitler ödendi. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.


Değer artış kazancı vergisi 2014!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com