Değerli konut vergisinde tek konuta vergi muafiyeti getirildi!

Değerli konut vergisinde tek konuta vergi muafiyeti getirildi!

Değerli Konut Vergisinde yapılan düzenlemelerle Emlak Vergisi Kanunu’nun 46/b maddesi değiştirildi. Değerli konut vergisiyle değeri 5 milyon liraya kadar olan taşınmazların kapsam dışı bırakıldı, tek konutu olanlara muafiyet getirildi...Geçtiğimiz günlerde yarattığı tartışma ile Türkiye gündemine oturan Değerli Konut Vergisi, bir yıl ertelenmesi ve getirilen yeni düzenlemeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. 

Avukat Mehmet Aslan, değeri 5 milyon liraya kadar olan taşınmazların kapsam dışı bırakıldığı, tek konutu olanlara muafiyet getirildiği Değerli Konut Vergisi’nin detaylarını açıkladı.

Değerli konut vergisinde tek konuta vergi muafiyeti getirildi!

Değerli Konut Vergisi’nde yapılan düzenlemelerle Emlak Vergisi Kanunu’nun 46/b maddesi değiştirilerek, Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların Değerli Konut Vergisi’nden muaf olacağının hüküm altına alındığını vurgulayan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, “Değişiklikle, mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar değeri ne olursa olsun Değerli Konut Vergisi mükellefi olmayacak beyanname vermeyecek ve Değerli Konut Vergisi ödemeyecektir. Ayrıca birden fazla Değerli Konut Vergisi kapsamına giren konutu olanların en düşük değerli tek taşınmazı vergiden muaf tutulmuştur. Yani herkes için bir adet konut muafiyet kapsamındadır. Bunun yanı sıra yapılan değişiklikle TOKİ’nin sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisi’nden muaf tutulmuştur” şeklinde konuştu.

Beyannameler Şubat 2021’de verilecek

Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 24. madde ile Değerli Konut Vergisi’nin 1 yıl ertelendiğini belirten Mehmet Aslan, “Erteleme ile Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamenin verilmesine gerek kalmadı. İlk beyannameler, Şubat 2021 tarihinde verilecek” dedi. Bu madde ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen değerlerin hükümsüz bırakıldığını vurgulayan Avukat Mehmet Aslan, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı için belirlenen değerlerin dikkate alınmayacağı, hükümsüz olduğu madde metninde yerini aldı. Bu nedenle değere itiraz eden de etmeyen de hak kaybına uğramamış oldu.” diye konuştu.

Değere itiraz tartışmasına nokta!

Değerli Konut Vergisi’nde yapılan en önemli değişikliklerden birinin de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasının kaldırılması olduğuna dikkat çeken Aslan, “Yapılan değişiklik ile Değerli Konut Vergisi taşınmaz değeri olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerin değil, konutun Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre belirlenen emlak vergisine esas bina vergi değerinin esas alınacağı hüküm altına alındı. Yani artık konutunuzun değeri emlak vergisi değeridir. Bu değişiklik sayesinde değere itiraz tartışmaları sona erdi. ” şeklinde açıkladı. 

Değerli konut vergisine meclisten onay!

Değerli Konut Vergisi’nde yapılan değişiklikler!

Değerli Konut Vergisi’nde yapılan değişiklik ne getirdi?