Değerli Konut Vergisi’nde yapılan değişiklik ne getirdi?

Değerli Konut Vergisi’nde yapılan değişiklik ne getirdi? Değerli Konut Vergisi’nde yapılan değişiklik ne getirdi?

Değerli Konut Vergisi'nde yapılan değişiklikler geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Değerli Konut Vergisi'nde, 5 milyon Türk Lirası’nı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan binde 3-10 oranlarında vergi alınması yer aldı...Dünya köşe yazarlarından Dr. Numan Emre Ergin'in yeni yazısında, ‘Değerli Konut Vergisi’nde değişiklik ne getirdi?’ sorusunu cevapladı. İşte o yazı...

7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de Emlak Vergisi Kanunu’na monte edilen Değerli Konut Vergisi idi. Söz konusu Kanun ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından belilenen değer veya Emlak Vergisi Kanunu’nda tanımlanan bina vergi değerinden birisinin 5 milyon Türk Lirası’nı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan binde 3-10 oranlarında vergi alınması düzenlenmişti.

Söz konusu Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmadan TKGM değerleme işlemlerini yapmış ve kanunun yayımlanmasıyla birlikte belirlediği değerleri internet sitesinden ilan etmiş ve ilgililere tebligatlara başlamıştı. TKGM tarafından belirlenen değerlerin çok yüksek olduğu, değerleme işleminin objektif kriterlere dayanmadığı, TKGM’nin değerleme işleminin yapıldığı tarihte konutların münferiden değerlerini belirleme yetkisinin olmadığı, kanunun ilgili hükümlerinin de çeşitli gerekçelerle Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde ciddi anlamda eleştiriler olması üzerine, Cumhurbaşkanlığı’ndan değerli konut vergisinin erteleneceği ve yeni düzenlemenin yapılacağı bilgisi gelmişti. Beklenen değişiklik için ilk adım biraz geç de olsa atıldı ve değerli konut vergisinde değişiklik yapmayı öngören Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

Kanun teklifiyle öncelikle değerli konut vergisi uygulamasının 1 yıl ertelenmesi, 7194 sayılı Kanun’un yayımından önce TKGM tarafından belirlenen değerlerin dikkate alınmaması önerilmektedir. Dolayısıyla, teklif yasalaşırsa konut sahipleri 2020 yılı için rahat bir nefes alabileceklerdir. Zira ilk beyannamenin 2021 yılında verilmesi teklif edilmiştir. Diğer taraftan, Teklif ile büyük eleştirilere neden olan değerli konut vergisinin TKGM’nin belirlediği değer üzerinden hesaplanması yönündeki düzenleme Kanun’dan çıkarılmaktadır. Dolayısıyla değerli konut vergisinin emlak vergisinin de matrahı olan bina vergi değeri üzerinden hesaplanması söz konusu olacaktır. Verginin konusuna giren konutun değeri ise 5 milyon TL’nin üzerindeki konutlar olarak belirlenmiştir. Yani değeri 5.000.001 TL’den başlayan konutlar verginin konusuna girecektir.

Teklif ile vergiden muaflığın da kapsamı genişletilmektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki ve intifa hakkı sahibi olduğu taşınmazlar da muafiyet kapsamına alınmaktadır. Ayrıca, mevcut durumda mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden hiçbir geliri olmayanlar ile tek geliri emekli maaşı olanlar bu vergiden muaf iken, Teklif ile mesken nitelikli tek taşınmazı olan herkes muafiyetten yararlanacaktır. Birden fazla değerli konutu olanlar ise en düşük değerli tek taşınmaz için bu muafiyetten yararlanacak olup ikinci ve sonraki konutlar açısından vergiyi ödeyeceklerdir.

Teklifte vergi oranlarında değişiklik yapılmamakla birlikte verginin hesaplanması açısından önemli bir değişiklik önerilmekte ve gelir vergisi tarifesine benzer şekilde bir tarife öngörülmektedir. 5-7,5 milyon TL arasında değere sahip konutların 5 milyonu aşan kısmı üzerinden binde 3; 7,5 - 10 milyon TL arasında değere sahip konutların 7,5 milyon TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde 6; 10 milyondan fazla değere sahip konutların 10 milyon TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde 10 oranında vergi hesaplanması önerilmektedir.

Mevcut durumda yukarıda yer alan değerlerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması söz konusu iken Teklif ile artışın yeniden değerleme oranın yarısı kadar yapılması ve Cumhurbaşkanı’na artış oranını yeniden değerleme oranına kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Değerli Konut Vergisi’nde yapılan değişiklikler!

Değerli konut vergisinde muafiyet çözümü!

Değerli Konut Vergisi’nde geri adım atıldı!