15 / 08 / 2022

Değerli Konut Vergisi’yle ilgili ilk özelgeler neler?

Değerli Konut Vergisi’yle ilgili ilk özelgeler neler?

Dünya Gazetesi köşe yazarlarından Recep Bıyık bugünkü köşe yazısında, Değerli Konut Vergisi'yle ilgili ilk özelgeleri kaleme aldı. Dünya Gazetesi köşe yazarlarından Recep Bıyık bugünkü köşe yazısında, Değerli Konut Vergisi'yle ilgili ilk özelgeleri kaleme aldı. İşte Bıyık'ın o yazısı...

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizi için korumasına yardımcı oluyor. Aynı nitelikli özelgeler yalnızca özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları ortaya koyuyor. Bu sebeple özelgeler oldukça büyük öneme sahip ve takip edilmesi gereken kaynaklar. 

Değerli Konut Vergisi yeni bir vergi olarak hayatımızda yer alıyor.  Bu vergiyle ilgili ilk özelgeler de çıkmaya başladı. İşte son zamanlarda Değerli Konut Vergisi’yle ilgili olarak verilen özelgelerin bazılarının öztleri. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresinin internet sitesinden ulaşılabilir. 

Değerli Konut Vergisi’yle ilgili ilk özelgeler neler?

1.Fiilen tek mesken olarak kullanılan gayrimenkul tapuda iki ayrı mesken olarak kayıtlıysa, değerli konut vergisi uygulaması nasıl olur?

Türkiye sınırları içinde yer alan ve bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan tutarı geçen mesken nitelikli gayrimenkuller değerli konut vergisinin konusunu teşkil ediyor. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek gayrimenkulleri olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna dahil olan en düşük değerli mesken nitelikli tek gayrimenkul için değerli konut vergisi muafiyeti söz konusu oluyor. 

“Mesken nitelikli taşınmaz” kavramı mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü  anlamını taşıyor. Özelge Talep Formu’nda yer alan bilgiden, gayrimenkulün tapu kayıtlarında iki ayrı mesken niteliğini haiz bina olduğu anlaşıldığından, bunlardan en düşük değerli mesken nitelikli gayrimenkul için değerli konut vergisi muafiyetinin uygulanması, diğer mesken nitelikli taşınmazın ise beyanı verilerek tahakkuk eden verginin ödenmessi zorunlu oluyor.

Değerli Konut Vergisi’yle ilgili ilk özelgeler neler?

2.Tapu kayıtlarında mesken olarak gözüken gayrimenkul fiilen işyeri olarak kullanılıyorsa değerli konut vergisi uygulaması nasıl yapılır?

Türkiye sınırları içinde yer alan ve bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli gayrimenkuller değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir.

Değerli konut vergisi uygulamasında binaların mesken niteliğini haiz olup olmadığı konusunun değerlendirilmesinde, gayrimenkulün kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da incelenmektedir. 
Tapu kayıtlarında mesken niteliğini haiz binaların, fiilen işyeri şeklinde kullanılması ve buna yönelik olarak da ilgili idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınarak faaliyet yapması söz konusu binalara yönelik emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi bildirimlerin işyeri olarak verilmesi halinde bu binalar değerli konut vergisi uygulaması açışından işyeri olarak değerlendirilecek olup değerli konut vergisinin konusuna dahil edilmeyecek.

Değerli Konut Vergisi’yle ilgili ilk özelgeler neler?

3.Mesken olarak kullanılan taşınmaz yanında işyeri olarak kullanılan hisseli iki taşınmazın da bulunduğu durumda değerli konut vergisi uygulaması nasıl yapılır?

Türkiye sınırları içinde yer alan ve bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde bulunan tutarı geçen mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisi’nin konusunu teşkil etmekte olup Değerli Konut Vergisi uygulamasında binaların mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde gayrimekulün kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumunun da kontrol edilmesi gerekiyor. 

Kayıtlarda mesken niteliğini haiz binaların, fiilen işyeri olarak kullanılması ve buna yönelik olarak da ilgili idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınarak faaliyet yapması söz konusu binalara yönelik emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi bildirimlerin işyeri olarak verilmiş olması halinde bu binalar Değerli Konut Vergisi uygulaması açışından işyeri olarak değerlendirilecek olup değerli konut vergisinin konusuna dahil edilmeyecektir. 

Hisseli olarak maliki bulunulan taşınmazların emlak vergisi bildirimlerinin ilgili belediyeye mesken olarak verildiği dikkate alındığında, hisseli olarak maliki bulunulan söz konusu taşınmazlar da Değerli Konut Vergisi’nin konusuna girecek olup hisseli ve tam mülkiyet kapsamında maliki bulunulan Değerli Konut Vergisi’nin konusuna giren tüm taşınmazlardan en düşük bina vergi değerine sahip olan mesken nitelikli tek taşınmaz için Değerli Konut Vergisi muafiyeti uygulanması, diğer taşınmazların ise beyan edilerek tahakkuk edecek verginin ödenmesi gerekmektedir.

Hisseli olarak maliki bulunulan gayrimenkullerin emlak vergisi bildirimlerinin ilgili belediyeye mesken olarak verildiği dikkate alındığında, hisseli olarak maliki bulunulan söz konusu gayrimenkuller de Değerli Konut Vergisi’nin konusuna girecek olup hisseli ve tam mülkiyet dahilinde maliki bulunulan Değerli Konut Vergisi’nin konusuna giren tüm gayrimenkullerin en düşük bina vergi değerine sahip olan mesken nitelikli tek taşınmaz için Değerli Konut Vergisi muafiyeti uygulanması, diğer gayrimenkullerin deise beyan edilerek tahakkuk edecek verginin ödenmesi gerekmektedir.

Değerli Konut Vergisi’yle ilgili ilk özelgeler neler?

Birden fazla meskeni olup bunlardan birisinin vergi değeri itibariyle verginin konusuna girmesi

Türkiye sınırları içinde Değerli Konut Vergisi konusun dahil ılan mesken nitelikli tek gayrimenkulü olanların bu taşınmazı ile bu verginin konusuna giren birden fazla mesken nitelikli gayrimenkulü bulunanların bunlardan en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak olup muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanacak.

Özelge talep formunda bulunan bilgiden, kişinin üzerine kayıtlı 3 gayrimenkul bulunduğu, bu meskenlerden bir tanesinin değerli konut vergisinin konusuna dahil edildiği belli oluyor olup söz konusu meskenin değerli konut vergisinden muaf tutuluyor.

Ev sahipleri dikkat! O vergiye itiraz hakkı var mı?