18 / 08 / 2022

Değerli konut vergisi değişti mi?

Değerli konut vergisi değişti mi?

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.  İşte değerli konut vergisi ile ilgili detaylar...Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. 

Komisyonda görüşmeleri süren kanun teklifi ile Türkiye sınırları içinde yer alan ve emlak vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş değeri 5 milyon TL ve bu tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlardan 'Değerli Konut Vergisi' alınması teklifi bulunuyor. 

İlk taksit 2021'de ödenecek

Değerli konut vergisi 2021'de hayata geçiyor. Verginin ilk taksiti Şubat 2021'de, ikinci taksiti ise Ağustos 2021'de ödenecek. Geçtiğimiz Şubat ayında hayata geçirilmesi planlanan ve yönetmelikler sebebiyle ertelenen değerli konut vergisini, emlak vergisi değeri 5 milyon TL'nin üzerinde birden fazla konutu bulunanlar ödemekle yükümlü.

İşte yeni vergi oranları

Değerli konut vergisi ayrıntılarına göre; 

5-7,5 milyon TL'ye kadar binde 3, 
7,5-10 milyon TL arasına binde 6,
10 milyon TL'den yüksek değerdeki gayrimenkullere de binde 10 oranında vergi getirildi. 

Hissesi olanda vergi ödeyecek

Değerli bir konutta hissesi olanlar da vergi ödemekle yükümlü. Yürürlükteki yasanın 46. maddesinde‘mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor.

Değerli konut vergisinde muafiyet şartları

Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar gelir durumu dikkate alınmayacak şekilde muaf tutuldu. 

Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutacak ve diğerlerini beyan edecek.

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de yer aan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki ya da intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli gayrimenkuller,

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı olan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni yapılan mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) değerli konut vergisinden muaf. 

Değer artış payı uygulanmayacak durumlar ise şu şekilde: 

-Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.

-Kentsel dönüşümde parsel bazlı dönüşüm yerine, ada bazlı dönüşümü teşvik etmek amacıyla riskli alan ve rezerv yapı ilan edilen alanlarda değer artış payı alınmayacak.

-Riskli yapı taşınmazlarında ise yürürlükteki planda belirtilen emsale esas inşaat alanının 1.5 katına kadar olan plan değişikliklerinde değer artış payı uygulanmayacak.

Lüks konut vergisi 5 soruda tüm detaylarıyla!