Lüks konut vergisi 5 soruda tüm detaylarıyla!

Lüks konut vergisi 5 soruda tüm detaylarıyla! Lüks konut vergisi 5 soruda tüm detaylarıyla!

Şubat ayında ertelenen değerli konut vergisi 2021 yılında yürürlüğe girecek. Emlak vergisi değeri 5 milyon liranın üzerinde birden fazla konutu olanlar vergiye tabi olacak. Lüks bir konutta hisse sahibi olanlar da lüks konut vergisini ödeyecek.Lüks konut vergisinin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. 2019'un sonunda lüks konut sahiplerine tebligat gönderilip vergi talep edilmişti. Hürriyet'ten Güliastan Alagöz'ün haberine göre, Şubat 2020 tarihinde yapılan bir düzenleme ile hem verginin başlangıç tarihi 1 sene uzatıldı hem de kapsamı değişti.  Peki  değerli konut vergisini kimler ödeyecek, vergi oranı nasıl belirlenecek?

İŞTE YANITLARI

1) Değerli konut vergisini kimler öder?

2020 emlak vergisi değeri 5 milyon lira üzerinde olan konut sahipleri önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecekler.

2) Ödemeler ne zaman, nereye yapılacak?

Ev sahipleri 2021'in Şubat ayında ve ağustos ayında olmak üzere iki taksit şeklinde konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ödeme yapacak.

3) Evin değeri nasıl belirlenecek?

Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da yapılmayacak. Taşınmazın belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

4) Ne kadar ödeme yapılacak?

- Emlak vergi değeri 5 milyon TL ila 7.5 milyon TL arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3,
- 7.5 milyon TL ila 10 milyon TL arasında olan konutlarda, 7.5 milyon TL için 7 bin 500 TL, aşan kısım için binde 6,
- 10 milyon TL'den fazla olan konutlarda 10 milyon TL'si için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Değişiklik öncesi ‘Evi 5 milyon lira ile 7 milyon 500 bin lira arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 oranında’ vergi ödeyecekti. Gerçekleştirilen düzenlemeyle rakamlar düşmüş oldu. Örneğin; 8.5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon lirası için 7.500 TL, fazlası 1 milyon liranın binde 6’sına tekabül eden 6 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 500 TL değerli konut vergisi ödenecek. Değişiklikten önce 8.5 milyon lira için binde 6 oranla 51 bin lira değerli konut vergisi ödenmesi düzenlenmişti.

5) Kimler vergiden muaf olacak?

Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar gelir durumuna bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındı.

Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutup diğerlerini beyan edecek.

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki ya da intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni yapılan mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) değerli konut vergisi ödemeyecek.

HİSSESİ OLAN DA VERGİ ÖDEYECEK

Lüks bir konutta hissesi olanların da vergiye tabi olduğunu dile getiren PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Ersun Bayraktaroğlu, “Söz gelimi 2020 yılı emlak vergisi değeri 6 milyon lira olan bir konutun yüzde 50’si sizin. Bu durumda sizin varlığınız gerçekte 3 milyon lira. Yani 3 milyonluk eve tek başınıza sahip olsaydınız vergi ödemeyecektiniz. Bu değer 5 milyon TL’lik sınırın altında ama vergi doğrudan meskenin emlak vergisi değeri üzerinden hesaplandığı başka bir ifadeyle toplam tutara bakıldığı için siz de payınız oranında vergi ödeyeceksiniz. Payınız yüzde 10 da olsa durum böyle. Bu konuda bir düzenleme bekledik ancak gelmedi” diye konuştu.

Bir başka soru işaretine daha değinen Bayraktaroğlu şöyle konuştu:  “Yürürlükteki yasanın 46. maddesinde ‘mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır’ deniliyor. Yasa 2020’de çıktığına göre acaba 2021 yılı uygulamasında vergi oranlarının yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması söz konusu olacak mı bilmiyoruz. Bu konu net değil.”

Bayraktaroğlu söz konusu düzenlemede Cumhurbaşkanının 1 sene süre uzatma yetkisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Değeri artan gayrimenkullerin vergisi de artacak!