05 / 07 / 2022

Değerli konutta beyanname dönemi sona eriyor! Son 5 gün!

Değerli konutta beyanname dönemi sona eriyor! Son 5 gün!

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020'de 5 milyon TL'yi aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için verilecek değerli konut vergisinin ilk taksiti 1 Mart tarihine kadar ödenebilecek.



Yıl başından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin beyanname verme süresi 22 Şubat tarihinde doluyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020'de 5 milyon TL'yi aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için vergi beyannameleri devam ediyor.

Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın yer aldığı yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, vergi dairesine verebiliyor ve elektronik ortamda da gönderilebiliyor.

Değerli konutta beyanname dönemi sona eriyor! Son 5 gün!

Taşınmaz sahipleri, vergi başvurularını, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile  desözleşme imzalayarak e-beyanname olarak verebiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin değerli konut vergisi beyannamelerini, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin "https://intvrg.gib.gov.tr/" sitesinde hizmete açtı. Beyannameler, elektronik ortamda bizzat mükellefler ya da yetki almış meslek mensupları tarafından gönderiliyor.

İlk taksitler 1 Mart'a kadar ödenebilecek

Beyanname süreci 22 Şubat tarihinde dolacak değerli konut vergisinde ilk taksitlerin 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekli.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasında olanlar, 5 milyon TL'yi aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak. Değeri 10 milyon TL'ye kadar olan meskenlerde vergi, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 şeklinde uygulanacak.

Değerli konutta beyanname dönemi sona eriyor! Son 5 gün!

Değeri 10 milyon TL'yi aşan meskenler, 10 milyon lirası için 22 bin 500 TL, fazlası için binde 10 vergilendirilecek. Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması halinde matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti de uygulanacak.

Değerli konutta beyanname dönemi sona eriyor! Son 5 gün!

"Şirketler de meskenler için değerli konut vergisi ödeyecek"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, değerli konutta vergi beyannamelerinin 20 Şubat hafta sonuna denk geldiği için 22 Şubat tarihinde sona ereceğini dile getirdi.

Beyannamelerin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yapılması gerektiğini belirten Yüksel, şu uyarıları yaptı:

"Vergi mükellefiyeti daha önce olmamış kişilerin de bu vergi bakımından mükellefiyetleri başlamaktadır. Şirketler, vakıflar ve dernekler de sahip oldukları nitelikli konutun vergisini vereceklerdir. Lojmanlar konut sayılmaktadır. İnşaat şirketleri, müteahhitler ve arsa sahipleri, kat karşılığı inşaat nedeniyle kendilerine düşen mesken nitelikli gayrimenkuller için, tapuda kat irtifakı kurulmuş fakat henüz iskan alınmamışsa beyanname vermeleri gerekmemektedir. Ancak, bu konuda ileride bir vergi cezası ile karşılaşmalarını önlemek için şimdiden bir tespit yapmaları yararlı olacaktır. Ancak, iskan alınmadığı halde ikamet ediliyorsa, kiraya verilmişse ödenecektir."

"Mesken olarak kullanılan ofis ya da iş yerleri için de beyanname verilmeli"


Ali Yüksel, tapuda arsa gözüken ancak üzerinde konut bulunan gayrimenkuller için belirsizlik olduğunu söyleyerek, "Bu bina için belediyede bina kaydı yoksa ve arsa olarak görülüyorsa değerli konut vergisine tabi olup olmadığı tartışılmalıdır. Ancak, elektrik, su konut olarak bağlanmışsa vergi beyannamesi verilmelidir." şeklinde konuştu.

İş yeri veya ofis olarak inşa edildiği halde mesken olarak kullanılan yapılar için de beyanname verilmesi gerektiğini dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

"Mesken olarak inşa edilen yapı iş yeri olarak kullanılıyorsa beyanname verilmeli ancak 'ihtirazi kayıt' konularak, burasının kullanımını belgeleyen dokümanı da ayrıca dilekçe ile vererek vergi tahakkukunun iptali, ödenmiş verginin iadesi-mahsubu talep edilmelidir. Miras kalan değerli konutlar için, mirasçıların kullanmaması birinin kullanıp diğerlerinin yararlanmaması, beyanname gereğini ortadan kaldırmamaktadır. İmar barışına girmiş binalarda, imar barışı için doldurulmuş formlarda konut olarak belirtilen iş yerleri beyanname vermelidir."

 

Değerli konutta 2021 yılı eşiği 5.2 milyon TL!