Değişim Zemin ve Geoteknik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Değişim Zemin ve Geoteknik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Değişim Zemin ve Geoteknik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Değişim Zemin ve Geoteknik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Dilek Karabudak ve Onur Kıraç ortaklığıyla 40 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Kadıköy, Rıhtım Caddesi'nde kuruldu.Değişim Zemin ve Geoteknik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Dilek Karabudak ve Onur Kıraç ortaklığıyla 40 bin TL sermaye ile 28 Temmuz'da Kadıköy, Rıhtım Caddesi'nde kuruldu. 


Değişim Zemin ve Geoteknik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü inşaat mühendisliği yapılarında her türlü zemin ve temel ile ilgili test ve etüdleri yapmak.  2.Her türlü zemin araştırma,jeoloji,jeofizik,sondaj,su sondajı,su aramaları,su kaynağı açılması ve işletmeciliği, su pompaları,dalgıç pompa ve ekipmanlarının satışı,montajı ve servis hizmetleri,maden kömür petrol aramaları,maden,kömür,taş ocağı-kömür ocağı işletmeciliği ve ticareti,mini kazık, ankraj,fore kazık,kazıklı temeller,iksa sistemleri,çimento enjeksiyonu,zemin iyileştirme ve ıslahı,arazide ve laboratuarda zemin ve yapı deneylerini yapmak,yukarıda bahsi geçen işlerle ilgili projeler hazırlamak,resmi kurum ve kuruluş,özel idareler,yerel yönetimler,Belediyeler,özel sektör alanında açılacak olan ihalelere katılmak taahhüt almak,alınan taahhüdü yerine getirmek,başka kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurup alınan işleri yapmak ve yaptırmak. 3.Kazık, diyafram, perde duvar, ankraj, çeşitli enjeksiyon,palplanş, kesen, mini kazık, zemin dondurma yöntemi ve çeşitli zemin donatıları ve bunlar gibi modern teknolojilerin tatbikatı suretiyle her türlü zemin ve kaya ile ilgili etüd, projelendirme işlerini yapmak.  4.Zemin ve kayanın iyileştirilmesi ile ilgili her türlü etüd ve projelendirme işlerini yapmak, beton, zemin ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul üzerinde ilgili standartlara veya teknik şartnamelere göre ölçüm, muayene yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, deney ve hizmetleri yapabilen laboratuvar ile, yer altı suları, zeminden çıkarılan bilcümle sıvı ve katı (zemin ve kaya) maddeler ile kimyasal maddelerin laboratuvar deneylerini yapmak, kimyasal analizlerini yapmak, bu husus işler için gerektiğinde resmi makam ve müesseselerin istediği şart ve vasıflara uygun laboratuvar üniteleri kurmak, bunları için gerekli vasıfta laboratuvar elemanları istihdam etmek, bunları eğitmek, gerektiğinde kurslar ve seminerler organize etmek, şirket gerek kendi zemin etüdleri sonucu elde ettiği maddelerin ve gerekse üçüncü şahıs ve şirketlerin göndereceği bu tür maddelerin laboratuvar deneylerine ilgili standartlara ve teknik şartnamelere göre en modern, şekilde yapmak, deney sonuçlarını raporlamak ve bu laboratuvar deneyleri için gerekli bilcümle laboratuvar malzeme ve cihazlarını temin etmek, bulundurmak, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek 5.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 6.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek 7.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.


Değişim Zemin ve Geoteknik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Rıhtım Caddesi, İzzettin Sokak, Polat İş Merkezi 2/18B