Den İnşaat Gayrimenkul Teknoloji ve Enerji Anonim Şirketi kuruldu!

Den İnşaat Gayrimenkul Teknoloji ve Enerji Anonim Şirketi kuruldu!Den İnşaat Gayrimenkul Teknoloji ve Enerji Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Serdar Birden tarafından kuruldu.


Den İnşaat Gayrimenkul Teknoloji ve Enerji Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Serdar Birden tarafından kuruldu.

Den İnşaat Gayrimenkul Teknoloji ve Enerji Anonim Şirketi konusu:
1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Her türlü mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek, proje, üç boyutlu tasarımları, çizim işlemleri ve şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, yaptırmak. 6. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 7. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 8. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 9.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 10. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, şirket adına alınan gayrimenkuller için ilgili kurumlarda tescilini yaptırmak ve ilgili tapu ve tescil belgelerini çıkartmak. 11-Enerji Piyasası düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 12- Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları,motorlar,jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri,enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 13-Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağalamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak, yaptırmak. 14-Her türlü bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretinin, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyonları, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis hizmetlerini vermek. İnternet üzerinden her türlü web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 15-Her türlü bilgisayar sistemlerinin, kurulması, yazılımı, donanım desteği, kodlama ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 16-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi,alımını, satımını, e ticaretini yapmak ve yaptırmak. 17- Yurt içi ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, iş merkezlerine güvenlik hizmeti vermek ve bunların temizlik işlerini yapmak, yaptırtmak. Her türlü giyim eşyalarının temizlik işlerini yapmak,yaptırtmak. 18-Şirket amacını gerçekleştirmek üzere, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız finansman kurumlarından her türlü kredi ve borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1/5 ATAŞEHİR