Belgin Taahhüt İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Belgin Taahhüt İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Belgin Taahhüt İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Oğuzhan Karacan Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şahin Karacan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Ahmet Yıldırım Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 709 bin 855 TL sermaye ile 23 Ekim'de Tuzla'da kur


Belgin Taahhüt İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Oğuzhan Karacan Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şahin Karacan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Ahmet Yıldırım Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 709 bin 855 TL sermaye ile 23 Ekim'de Tuzla'da kuruldu.


Belgin Taahhüt İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; A. Şirketin Amaç Ve Konusu Başlıca Şunlardır: 1. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2. Her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara yurtiçinde ve uluslararası platformlarda özellikle turizm (otel, tatil köyü, resort, spa (Sağlık, Güzellik, Kür, Meditasyon ve Termal / Talasso Merkezleri) casino talih oyunları tesisleri, golf sahaları veya golf & country club, binicilik, tenis, doğa/avantür v.b spor kompleksleri ile bunları içeren kompleksler; turizm ile tatil meskenlerini içeren karma merkezler, devre tatil veya devremülk projeleri; eğlence merkezleri, tema parkları, kayak/kış sporları merkezleri),  konut, ve ticaret (ofis, alışveriş, eğlence) kullanımlarında gayrimenkul geliştirme yatırım yönetim ve değerlendirme danışmanlığı vermek, bu danışmanlık kapsamında;  arazi / bina kullanım ve ekonomik değerlendirme etüdleri, mimari ve dekorasyon konsept yaratımı (veya mevcut oluşumun konsept revizyonu), mimari ve dekorasyon çizimlerini hazırlama,  proje yönlendirme, finansman paketi oluşturulması, finansal kurumlar ile ilişkiler (yurt içi ve yurt dışı), finansal ortaklık, know-how ortaklığı vb potansiyel ortaklıkların araştırılması ve ilişkilerin kurulması (yurt içi ve yurt dışı), gayrimenkulün işletmesi ile ilgili, işletme konsepti doğrultusunda planların yapılması, işletmeci / kiracı-işletmeci bulunması (yurt içi ve yurt dışından),bunlarla ilgili anlaşmaların tasarımı, dışarıya verilmesi öngörülmeyen işletmenin hayata geçirilmesi, işletmenin veya işletmecinin mal sahibi / yatırımcı adına denetlenmesi, mevcut işletmelerin islahı, işletme denetimi veya eğitim verilmesi, gayrimenkulün veya turistik tesisin pazarlama ve satışı konusunda genel pazar, rekabet ve pazarlama araştırması, tasarımı, yönlendirmesi, analizi yapılması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış organizasyonunun kurulması ve satış yöntemlerinin geliştirilmesi, satış ekibinin ve tüm satış sisteminin yönetimi ve/ veya denetimini yapmak.  3. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, her türlü resmi, özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller,arsalar, araziler, konutlar, iş yerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villalar, yalı, otel ve moteller üzerinde, değerleme, ekspertiz, analiz ve fizibilite işlemlerini yapmak ve bu konuda raporlar hazırlamak, hazırlamış olduğu raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek. 4. Gayrimenkule dayalı projelerin inşaat işlemlerine başlaması için gereken belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespit raporları hazırlamak. 5. Her türlü gayrimenkulün rayiç kira bedellerinin belirlenmesi konusunda raporlar hazırlamak, hazırlamış olduğu raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek.   6. Şirket her nevi inşaat taahhüttü yapımı alım satımı, inşaat malzemeleri imalini alım satımını ihracatını yapmak. 7. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluş ve kişilere, toplu konut kooperatiflerine ait her türlü bayındırlık işlerini inşaat ve tesisat müteahhitliği her türlü yapı ve tesislere ait müşavirlik ve mühendislik hizmetleri her türlü sınai tesislerinin proje montaj ve inşaatlarını taahhüt etmek ve yapmak. 8. a. Konut, toplu konut, okul ve hastahane binaları, kültür siteleri ile han, çarşı, işyeri ve diğer her çeşit binalar ve siteler b. Oteller, moteller, tatil köyleri ve diğer turistik tesisler c. Fabrikalar, petrol tasfiyehaneleri, petrol tankları ve tesisler d. Petrol, tabii gaz ve sair boru hatları, devivasyon tünelleri ile havi hatlar e. Islah, sulama, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri f. Karayolları, demiryolları, köprüler ile alt ve üst geçitler g. Hava meydanları, istasyonlar, limanlar ve barajlar h. Sair her türlü inşaat, tesisat ve montaj işlerini taahhüt etmek ve yapmak ayrıca bunları kısmen veya tamamen satmak 9. Ön gerilimli beton yapı elemanlarının, ön gerilimli beton boru ve travers ve elektrik direklerinin ve betondan, plastikten, topraktan, ahşaptan ve metalden mamul her çeşit yapı elemanlarının imalatını yapabilecek fabrikalar kurmak, bu fabrikaları işletmek, kiralamak ve gerekirse bunları satmak. 


Belgin Taahhüt İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Tuzla, Fabrikalar Çıkmazı İstasyon Mahallesi, 3