Deniz GYO esas sözleşme tadili onaylandı!

Deniz GYO esas sözleşme tadili onaylandı!

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşme maddelerinin tadilleri onaylandı.


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim yayınladı. 


Deniz GYO'nun esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3.madesi içerisinde yer alan şirket adresinin güncellenmesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içerisinde yer alan 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşme maddelerinin tadilleri için 5 Ocak 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına gönderilen esas sözleşmesinin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2018 tarih ve 12233903-340.08-E.789 sayılı yazısıyla uygun görüldü.


Söz konusu tadil ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.


Deniz GYO'nun KAP açıklaması:
Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3.madesi içerisinde yer alan Şirket adresinin güncellenmesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içerisinde yer alan 31.12.2017 tarihine kadar geçerli kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşme maddelerinin tadilleri için 05.01.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulunun onayına gönderilen Esas Sözleşmemizin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2018 tarih ve 12233903-340.08-E.789 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür.

Söz konusu tadil ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Tadil Metni ekte sunulmuştur.


Dosya için tıklayın