Deniz GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Deniz GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Deniz GYO'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerini seçti.


Deniz GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları hakkında açıklama yaptı.

Deniz GYO, Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuz yeniden oluşturulmuş olduğundan,  SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen daha önce oluşturulan mevcut  Komite Üyeliklerine aşağıda belirtilen atamaların yapılmasına  karar verildi.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması:

Yönetim Kurulumuzun 02.04.2020  tarihinde yapılan toplantısında,

Şirketimizin 02 Nisan 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuz yeniden oluşturulmuş olduğundan,  SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen daha önce oluşturulan mevcut  Komite Üyeliklerine aşağıda belirtilen atamaların yapılmasına  karar verildi.

·      Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KAFADAR'ın seçilmelerine,

·      Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KAFADAR'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju KAYA  ve Mehmet AYDOĞDU'nun seçilmelerine, ayrıca SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Baykal KARACAOĞLU'nun komite üyesi olarak görevlendirilmesine,

·      Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Faik ÖZTUNÇ'un, üyeliğine  Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat DİZDAR'ın seçilmelerine,

karar verildi.