Deniz GYO'nun genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi! 

Deniz GYO'nun genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi! 

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 Nisan 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescil edildi...


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı olağan genel kurul sonuçları hakkında açıklama yaptı.

Deniz GYO'nun 2 Nisan 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması:
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ‘nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Nisan 2020 tarihinde, saat 10:00‘da "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapıldı.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ;

- 2019 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı onaylandı.

- Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiiyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl görev yapmak üzere, Tanju KAYA, Mehmet AYDOĞDU, Ali Murat DİZDAR, Mehmet ÇİTİL ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sinan KAFADAR ve Muharrem Faik ÖZTUNÇ seçildiler.

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle azami aylık net 5.000 TL'na kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasını, bu sınır dahilinde ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

- Şirketimizin 2020 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Üyesi)Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçildi.

- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

- Şirketin 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 100.000 TL'sı olarak belirlendi.

Toplantı sonuçları için tıklayın

Hazır bulunanlar listesi için tıklayın