Deprem odaklı kentsel dönüşüm şart!

Deprem odaklı kentsel dönüşüm şart! Deprem odaklı kentsel dönüşüm şart!

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından inşaat malzemesi üreticilerinden, müteahhitlere, mimar ve mühendislerden yalıtımcılara kadar sektörün tüm kolları açıklamalarında aynı noktayı gösterdi...


Silivri’deki deprem gayrimenkul sektörünün bütün aktörlerini harekete geçirdi. Dünya'da yer alan habere göre; Depremin ardından inşaat malzemesi üreticilerinden, müteahhitlere, mimar ve mühendislerden yalıtımcılara kadar sektörün tüm kolları açıklamalarında aynı noktayı gösterdi: Sağlıklı bir kentsel dönüşüm. İşte sektör temsilcilerinin deprem sonrasında yaptığı açıklamalar...

İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: Güçlendirme çözümünü iyi değerlendirmeliyiz

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) olarak Türkiye'de riskin deprem değil güvensiz yapılardan kaynaklandığını bir kez daha hazırlatmak isteriz. Tüm binaları yıkıp yeniden yapamayacağımıza göre, kentsel dönüşüm sürecinde binaları depreme karşı güçlendirme çözümünü iyi değerlendirmeliyiz. Mevcut imarlı binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması modelini unutmamalıyız. Dayanıklı tüketim malları için yapılan sorgulamayı binalar ve konutlar için de yapmak şart.

TMB Başkanı Mithat Yenigün: Depreme sıfır tolerans gösterilmeli

Deprem ülkemiz gündemine giren kentsel dönüşüm sürecinin, depreme dayanıklı kaliteli yapıların ve doğru müteahhidin önemini bir kez daha ortaya koydu. Başlatılmış olan sürecin, depreme karşı sıfır toleransla sağlıklı biçimde sürdürülerek en kısa sürede tamamlanması büyük önem taşıyor.

İZODER Başkanı Levent Pelesen: Yalıtımın önemi depremde daha da ortaya çıkıyor

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) olarak, Türkiye'de güvenli ve nitelikli binaların sayısının hızla artırılması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Ülke olarak depremle yaşamayı öğrenmeli, güvenli ve kaliteli yapılaşma bilinciyle hareket etmeliyiz. Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği, 2018'de yürürlüğe girdi. Yeni yapılan binalara bu eksiklikler giderilinceye kadar yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek

Anadolu İnşaatçılar Platform Başkanı Hamza Can: İnşaat işçilerine deprem eğitimi verilmesi şart

Binaların sağlamlığı açısından inşaatlarda kullanılan malzemeler kadar işçilik de önemli. Riskin büyük olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm projelerinin acilen tamamlanması zorunlu, inşaatta çalışan vasıfsız işçiden, kalıpçıya, demirciden, beton döken elemana kadar herkesin deprem eğitiminden geçmesi gerekiyor.

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin: Kentsel dönüşüm fırsatını iyi değerlendirmeliyiz

Depreme karşı binalarımızı güçlendirmeli, güvenli, sağlıklı, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm sürecini iyi değerlendirmeliyiz. Ayrıca son yasal düzenlemelerle kentsel dönüşümde yeni bir dönemin başladığını ve sürecin hızlandığını söyleyebiliriz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği: Mevcut toplanma alanları gerçekçi değil

Okul bahçeleri, parklar, boş arazilerin toplanma alanı olarak belirlenmesi gerçekçi değil. Maltepe ve Yenikapı başta olmak üzere dolgu bölgelerinin toplanma alanlarına alternatif olarak sunulmuş olması ve daha da önemlisi afet sonrası acil durum eylem planlarında önemli rol oynadıkları düşünülmesi felakete davetiye çıkarmaktır.
 

Riskli yapılar için dört aşamalı süreç!