Deprem sigortası hangi konutlara yapılır?

Deprem sigortası hangi konutlara yapılır?Deprem sigortası, mesken ve işyerleri için yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türü olarak karşımıza çıkıyor. Peki, deprem sigortası hangi konutlara yapılır? Deprem sigortası hangi konutlara yapılmaz?


Deprem sigortası hangi konutlara yapılır?

Deprem sigortası, mesken ve işyerleri için yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türü olarak karşımıza çıkıyor. Bu sigorta,  depremin ve deprem sonucu meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu maddi zararlar karşılıyor.


Ancak bu sigorta her binaya yapılmıyor. Peki, deprem sigortası hangi konutlara yapılır? Deprem sigortası hangi konutlara yapılmaz?


Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.


6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:


Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;


Kat irtifakı tesis edilmiş binalar

Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar

Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

için de geçerlidir.


Aşağıda belirtilen bina türleri teminat kapsamı dışında değerlendirilir:


Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.)

Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar

Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.Deprem sigortası fiyatları 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com