19 / 08 / 2022

Kira artışı hangi oranda yapılır?

Kira artışı hangi oranda yapılır?

Taşınmaz mal sahipleri, kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde, kiracısına belli oranlarda zam yapma hakkına sahip oluyor. Peki, meskenlerde kira artışı hangi oranda yapılır? İşyerinde kira artışı hangi oranda yapılır?Kira artışı hangi oranda yapılır?

Taşınmaz mal sahipleri, kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde, kiracısına belli oranlarda zam yapma hakkına sahip oluyor. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişmek ile birlikte yılda 1 kez uygulanan bu kira artışı hangi oranda yapılır?


Kira ilişkisinin düzenlendiği borçlar kanunu gereğince, meskenlerde kiraya zam dönemin ÜFE oranları doğrultusunda yapılıyor. Ancak, işyeri kiralamaları için böyle bir uygulama söz konusu olmayıp, kanunda yapılan düzenlemelere göre işyeri kiralamalarında ÜFE hesabına 2020 yılında geçilmesi planlanıyor.


Peki meskenlerde kira artışı hangi oranda yapılır? İşyerinde kira artışı hangi oranda yapılır?


İşyerinde kira artışı, tarafların aralarında yaptığı anlaşmaya göre değişiyor. Meskenlerde ise ÜFE'ye göre yapılıyor. Ancak, hangi ÜFE oranının hesaplamada kullanılması gerektiği Kanunda belirtilmiyor. Buna karşın, TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre kira artışında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranının kullanılması gerektiği öngörülüyor.


Borçlar Kanunu kira bedeli

II. Belirlenmesi

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.


Enflasyon ne zaman açıklanır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com