24 / 05 / 2022

Depremin etkilerini azaltmak için dönüşüm şart!

Depremin etkilerini azaltmak için dönüşüm şart!

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr.Osman Ulukaya, "Depremleri önlemek mümkün olmadığına göre depremle birlikte yaşamanın şartlarını oluşturmamız gerekmektedir" dedi.Ülkemizin topraklarının yüzde 92'sinin deprem riski altında bulunduğuna dikkat çeken Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr.Osman Ulukaya, "Depremleri önlemek mümkün olmadığına göre depremle birlikte yaşamanın şartlarını oluşturmamız gerekmektedir" dedi. 


Ülkemizdeki kaçak yapılaşma, niteliksiz yapı stoğunun kentsel dönüşümün önemini bir kat daha gözler önüne serdiğini belirten il Müdürü Ulukaya, "Ülkemiz topraklarının %92'si deprem riski taşımakta, nüfusumuzun %95'i bu bölgelerde yaşamakta, büyük sanayi kuruluşlarının %98'i bu bölgelerde bulunmaktadır. Bir doğal olay olan depremleri önlemek mümkün olmadığına göre depremle birlikte yaşamanın şartlarını oluşturmamız gerekmektedir. Bunun öncelikli şartlarından birisi uygun zemin koşullarında güvenli yapılarda oturmaktır. Ülkemizde yapı stoğu ile ilgili yapılan çâîışma sonuçları olumlu değildir. 


Ülkemizdeki kaçak yapılaşma, niteliksiz yapı stoğunun varlığı ve başta deprem olmak üzere değişik nedenlerle bunlardan kurtulma gerekliliği kenfsel dönüşüm fikrini öne çıkarmaktadır. "Kentsel Dönüşüm" planlama jargonunda bir süredir ön plana çıkan çeşitli kavramlar arasında dikkat çekici bir yer tutuyor. Kentsel dönüşüm, ekonomik, fiziksel, işlevsel ya da çevresel açı(lar)dan bozulmuş bir kentsel alanın, devletin bilinçli müdahalesi sonucu, koşullarının bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan politika, plan, program ve projelerin tümünü kapsayan bir uygulama sürecidir. Bu uygulama süreci, mevcut kentin yapısına, kentte yaşayan insanların geleceğine, tüm yaşantısına ve o kentin tüm değerlerine etki etmekte bu nedenle çok yönlü ve çok disiplinli bir bütünleşik çalışmayı gerektirmektedir. 

Mevcut yasal düzenlemeler, risk azaltma çalışmaları çerçevesinde yapı stoğu niteliksiz olan bölgelerde, Kentsel Dönüşüm projelerinin uygulanabileceğini göstermektedir. Deprem riski karşısında güvensiz yapılarda oturmaya devam edenlere karşı kayıtsız kalmak yerine bu konuda politikalar üretilmelidir. Bunlardan birisi de kentsel dönüşüm projeleridir. 


Depremsellik açısından riskli görülen bölgelerde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerini hazırlayıp uygulama imkanlarının aranması gerekmektedir. Bu yapılırken, konu bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı, ekonomik, toplumsal, kültürel boyutlar ile kent kimliği ve kent imajı gibi unsurlar göz ardı edilmemelidir" dedi. 


Yalova