Derince Millet Bahçesi'nin imar planı askıda!

Derince Millet Bahçesi'nin imar planı askıda! Derince Millet Bahçesi'nin imar planı askıda!

Derince İsmetpaşa Stadı yıkıldı. Stadın yerine inşa edilecek olan Millet Bahçesi için hazırlanan 1/1000’lik imar planları askıya çıktı. Planlar 1 ay süreyle askıda kalacak... Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Millet Bahçesi yapılacak olan İsmetpaşa Stadı ile ilgili 1/1000’lik imar planlarını askıya çıkardı. Kocaeli Barış Gazetesi'nden Uğur Enç'in haberine göre; Müdürlük tarafından yayınlanan duyuru da şu ifadeler yer aldı; "Bakanlığımızın ilgi yazısında, İlimizin Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi mevkii sınırları içerisinde yer alan 4968 ada 1 nolu parselde ‘Millet Bahçesi’ kullanımına yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi'nin 97. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9.Maddesi uyarınca re’sen onaylandığından bahisle ilan ve askı işlemlerinin 1 ay süreyle yapılması istenmektedir. 

Buna göre; İlimizin Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi 4968 ada 1 nolu parselde Millet Bahçesi kullanımına dair 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları, 01.02.2019 Cuma günü saat 08:30 dan itibaren 1 ay süre ile Valiliğimizde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ve web sayfamızda askıya çıkarılmıştır. İlan olunur."