Derinler Mühendislik İnşaat Reklam Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri San.Tic.Limited Şirketi kuruldu!

Derinler Mühendislik İnşaat Reklam Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri San.Tic.Limited Şirketi kuruldu!Derinler Mühendislik İnşaat Reklam Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri San.Tic.Limited Şirketi, Ayhan Yalpa tarafından 10 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Sultanbeyli, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde kuruldu.


Derinler Mühendislik İnşaat Reklam Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri San.Tic.Limited Şirketi, Ayhan Yalpa tarafından 10 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Sultanbeyli, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde kuruldu.


Derinler Mühendislik İnşaat Reklam Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri San.Tic.Limited Şirketi iş konusu, 1-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt ve hafriyat işlerini yapmak,konusun da bulunan her nevi inşaat ve yapı malzemelerini,demir,kum,çimento,kire ç,çakıl,kereste,tuğla, kiremit,fayans,granit ve boya gibi malzemeler ile inşaatlarda kullanılan her türlü sıhhi tesisat,elektrik tesisatı,izolasyon malzemes i,metal,plastik(pvc),alüminyum,cam ve bilumum ahşap ve çelik kapılar ve benzeri ürünleri ile her türlü nalburiye malzemeleri imal etmek,ithalatını,ihracatını,alım ve satımını yapmak. 2-Şirket her türlü inşaat yapı malzemeleri,nalburiye ve hırdavat,sıhh i tesisatlar,elektrik malzemeleri,teknik malzemeler,her türl ü kaplama ve izolasyon malzemeleri,orman ürünleri,cam ve ser amik,fayans,granitten imal edilmiş her nevi malzemeler ile bunlara ait inşaat ve iş makineleri ve teçhizatları,ekipmanlar,aksam ,donanım,yedek parça ve aksesuarları ile hammadde,işletme ma lzemesi,yardımcı,tamamlayıcı ve ara malzemeler ile bakım malzemelerinin imalatı,ithalatı,alımı,satımı, paza rlamasını yapma ve bu konularda yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler almak.Her türlü dekorasyon işleri,tamirat,tadilat ve boya badana işleri yapmak. 3-Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüdünde bulanabilir,kat ka rşılığı arsa almak ve parsellemek suretiyle ile inşaatlar ya pabilir,her nevi bayındırlık işleri,her türlü turistik,sosya l,spor,endüstriyel tesisleri her türlü konut,işyerleri,komple binalar,hastane,i ş ve alışveriş merkezleri,ısıtma,soğutma ve havalandırma tes isleri ve tesisatları,sanayi tesisleri,enerji santralleri ve  tesisleri,havaalanı,iskele,liman,marina, yol,köprü, tünel,demiryolu,metro,doğalgaz nakli hatları,kanal,baraj,göl et,su ve enerji dağıtım ve üretim şebekeleri,su arıtma tesis leri,telefon ve iletişim tesisleri,sondaj,kanalizasyon siste mleri,yer altı ve yer üstü inşaat,nakliyat, hafriyat,iç ve dış dekorasyon,tesisat onarım,tadilat,yıkım,m imari,statik,mekanik,elektrik plan ve proje mühendisliği,dan ışmanlık,müşavirlik,eğitimcilik, taşeronluk,kontrolörlük,çev re düzenlemeleri,park bahçe ve oyun alanları yapım işlerini yurt içinde ve yurt dışında yapmak,yaptırmak,kiralamak,kiray a vermek ve komisyonculuğunu yapmak. 4-Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları,bobinaj, sabit ve değişken dirençler,transformatörler,kontrol aletler i,devre elemanları ve benzeri elektrikli ve elektronik her türlü maddenin imalatını,alım ve satımını yapmak.  5)Şirketin ana amacı basılı şekilde veya elektronik ortamda bölgesel,işitsel ve görsel yayın, ulusal veya uluslararası düzeyde her tür gazete,dergi, kitap veya sair mevkute yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap veya sair mevkuteyi basmak, matbaa ve cilt işlerini yapmak, yaymak ve dağıtmaktır.İnternet,görsel ya da yazılı basma,yayma ve dağıtma işlemlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları başkalarına da yaptırabilir.Ayrıca her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir. 6)Şirket basılı,işitsel ve görsel yayın ile internet ortamında yapılan yayıncılık,hizmet,ticaret, reklamcılık ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren ve gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her türlü ortaklıklara gerek kuruluşlarında gerekse sonradan iştirak etmek veya anılan sektörlerde doğrudan kendi adına yatırımlar yapmak veya işletmeler kurmaktır.  7-Şirket her türlü reklam,medya ve ajans işleri yapabilir.Danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir.Reklam malzemesi alım ve satımını yapabilir. 8-Her türlü petro-kimya ürünleri,akaryakıt,motor yağları ve benzeri maddelerin alım ve satımını yapmak. 9-Şirket her türlü kimyevi maddeler ile temizlik ürünlerinin imalatını,alım ve satımını yapabilir.Plastik ve ambalaj malzemeleri imalatını,alım ve satımını yapabilir. 10-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek,yerli ve yabancı turistlerin konaklama,seyahat taşıma,rehberlik hizmetlerini yürütmek.Her türlü seyahat acenteleri kurmak,kurulmuş acentelere ortak olmak,uçak,otobüs,gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak,ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek,her türlü hava,deniz,kara vasıtaları ile şehir içi,şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak,öğrenci ve personeltaşımacılığı yapmak.Şehiriçi,şehirlerarası ve uluslararası kara,deniz,ve hava yolu ile her nevi yük ve yolcu taşımacılığını yapmak ve yaptırmak,aynı şekilde her türlü araç ve vasıtayı satın almak,satmak,kiralamak,ve kiraya vermek.


Derinler Mühendislik İnşaat Reklam Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri San.Tic.Limited Şirketi adres: Sultanbeyli, Abdurrahmangazi Mahallesi, Ballıca Sokak No:2/1