08 / 08 / 2022

Devlet Demiryolları'ndan Halkalı'da satılık arsa ihalesi 7 Ağustos'ta!

Devlet Demiryolları'ndan Halkalı'da satılık arsa ihalesi 7 Ağustos'ta!

Devlet Demiryolları, İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi'ndeki arsasını satışa sunuyor. Arsa için son teklif 7 Ağustos'ta verilecek..Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Küçükçekmece Halkalı'daki taşınmazı ihale yöntemi ile satıyor. Arsa için ihale 7 Ağustos'ta yapılacak.


İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI MAHALLESİ 855 ADA 11 NOLU PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 nolu parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana sahip taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.


2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.


3 - İhale dokümanları, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.


4 - Teşekkülümüz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 parsel sayılı 4.927,20 m2’lik taşınmaz üzerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Akaryakıt istasyonu yapmak ve işletmek üzere Teşekkülümüz ve TPAO arasında 25/02/2013 tarihinde 15 yıl süreli kira sözleşmesi akdedilmiştir.


5 - İhale konusu İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 nolu parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana sahip taşınmaz için geçici teminat miktarı 500.000,00(beşyüz bin)TL olarak belirlenmiştir.


Devlet Demiryolları ndan Halkalı da satılık arsa ihalesi 7 Ağustos ta!