08 / 12 / 2023

Devre mülk alacaklar mağdur olmamak için hemen bakın! Bu detaylara aman dikkat! 

Devre mülk alacaklar mağdur olmamak için hemen bakın! Bu detaylara aman dikkat! 

Devre mülk, devre tatil mağduru olmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği merak ediliyor. Peki tüketicilerin, kaplıca ya da deniz kenarında devre mülk, devre tatil alırken mağdur olmamak için nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte o detaylar...Devremülk alacak olan binlerce vatandaş devre mülk, devre tatil mağduru olmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini merakla araştırıyor. Prof. Dr. Saba Özmen, devre mülk konusu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. 

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Oya Armutçu, bugünkü köşesinde, Prof. Dr. Saba Özmen'in devremülk mağduriyetleri ile ilgili yaptığı açıklamaları kaleme aldı. 

Devre mülk alacaklar mağdur olmamak için hemen bakın! Bu detaylara aman dikkat! 

DEVRELİ TATİL UYGULAMALARI KAÇA AYRILIYOR? FARKLARI NELER?

Prof. Dr. Saba Özmen, devreli tatil uygulamalarında üç ayrı sistem olduğunu aktardı. Özmen, konuyu "Bunlardan devremülk hakkı, kat mülkiyeti kanunu hükümlerince kurulan ve halk arasında “tapulu” olarak belirtilen sistemdir. Bu sistemde her hak sahibinin bir payı (hissesi) bulunur ve tapuda irtifaklar sütununa tescil edilen zorunlu şekilde eski uygulamada 15 şimdi kanun değişikliği ile bir haftadan az olamayacak süreli sistemdir" diyerek açıkladı. 

İkinci olarak devre tatilin, yalnızca bir arazi malikinin sahip olduğu ünitelerden herhangi bir ayni hak yani tapu devretmeksizin alacak hakkı veren sistem olduğunu aktaran Özmen, "Üçüncü ve artık kurulması tüketici mevzuatıyla yasaklanmış model ise, geçmişte devrelerin 15 günlük asgari süresi kısıtlamasından kurtulmak için pay (hisse) tapusu vererek ve irtifak hakkı söz konusu olmadan kullanma ile faydalanma sözleşmeleriyle sürdürülen ve uygulamada haksız rekabeti önlemek üzere bilinçli davranan firmalarca “dönem mülk” şeklinde isimlendirilmiş sistem" diye konuştu. 

Devre mülk alacaklar mağdur olmamak için hemen bakın! Bu detaylara aman dikkat! 

TÜKETİCİLER DEVRE TATİL SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ? 

Prof. Dr. Saba Özmen, tapulu değil alacak hakkı bahşeden devre tatil sistemlerinin bir sözleşmeye dayanmakla; borçlu arazi malikinin hileli iflası ya da bu yönde bilinçsiz borçlanmasıyla araziye hacizler gelmesi neticesinde devrelere bağlı yararlanma hakkının bu sistemde iflas masası alacağı durumuna gelebileceğinin unutulmamasının gerektiğine dikkat çekti. 

Bu şekilde bir firmadan devre tatil alınmak istenmesi durumunda, sözleşmelerin kombine sözleşme olarak kira içeriği barındırmakla şerhi özelliğinin aranması gerekiyor. 

Devreli tatil sistemlerinde tapulu ya da tapusuz farketmeksizin, mağdurların uygulamada bir araya gelmemesi sakıncalarıyla işletilememesi sonucunda mağduriyetler oluşacağının altını çizen Özmen, bu sebeple, devre mülk hakkının, arazide süreye bağlı olmayan ve binaların ömrü ile de sınırlandırılamayacak varlığıyla “tapulu” olacak şekilde tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Devre mülk alacaklar mağdur olmamak için hemen bakın! Bu detaylara aman dikkat! 

DEVREMÜLKLERDE HANGİ MAĞDURİYETLER YAŞANIYOR?

Prof. Dr. Saba Özmen, devre tatil sistemlerinde en çok yapımın gecikmesi mağduriyetlerine rastlandığını vurguladı. 

"Artık ön ödemeli yani tüketicilerden peşinen bedel talep edilememesi emredici kuralı karşısında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu konudaki mağduriyetin tam anlamıyla giderildiğini düşünmüyoruz" diye konuşan Saba Özmen, "Çünkü, taşınmaz satışı hükümlerine tabi devre mülk hakkında kat irtifakı tapusuna bağlı devir ile inşaatların bitirilerek teslimi farklı ifa konusu olmakla bu yönde ayrım yapılmamıştır" ifadelerine yer verdi. 

Tapusuz devre tatilde ise yalnızca teslim borcu olmakla ilk  faydalanma devresinde teslim olmadıkça bedel alınmaması inşaat süreci sorununu ortadan kaldırabilir. 

Devre mülk alacaklar mağdur olmamak için hemen bakın! Bu detaylara aman dikkat! 

1. Devremülk ünitelerinin sözleşmede taahhüt edilen özelliklere sahip olmaması halinde neler yapılabilir? 

Saba Özmen, bu soruya verdiğini yanıtta, bu gibi durumlarda sözleşmeye aykırılığın söz konusu olduğuna dikkat çekti. 

İnşaatların geç teslim edilmesi durumunda tüketicilerin bu konuda sözleşmeden dönme haklarının olduğuna dikkat çeken Özmen, Borçlar Kanunu özel hükümleri uyarınca eksik ifa, ayıplı ifa gibi sebeplerle sözleşmeden dönme ve ilk yararlanma devresini takiben bu defa fesih hakkının kullanılmasının mümkün olduğunu aktardı. 

Ayrıca, tapusu alınmış da olsa devremülk hakkının satıcı adına iade tesciliyle bu konuda ödenmiş bedelin faiziyle iadesi de istenebilir. 

2. Fahiş aidatı ödemeyen tüketiciye devremülk anahtarının verilmemesi durumunda ne yapılabilir? 

"İlk olarak tapulu ve tapusuz sistemi ayırmak gerekliliğiyle devre mülk sisteminde, hakları tapuya kayıtlı olan hak sahiplerinin kendi devresinde bağımsız bölümlere girme hakkının aidat ödenmemesi nedeniyle engellenmesi mümkün olamaz" açıklamasında bulunan Özmen, devremülk tapusunun suretini elinde götüren her hak sahibinin kaymakamlığa başvurarak anahtarının teslimini isteyebileceğine, daha kolay bir yol ile çilingir getirterek kapıyı açtırarak mülkiyet hakkına sahip olduğu dairesine hiç kimseden izin almadan girebileceğine dikkat çekti. 

3. Yeni kanuna tabi bir devremülk için yıllık 35 bin lira aidat istendiği belirtiliyor. Bu tarz fahiş aidat taleplerine karşı ne yapılabilir? 

Özmen, bu konuda ceza kanunu hükümlerine de başvurulabileceğinin altını çizdi. 

Açıklamasında "Hesap verilemeyen ve bu niteliği adli yargının denetleyeceği hususu olarak dürüstlük kuralınca bu tutara emsal yıldızlı bir otel hizmetinin rahatlıkla alınabileceği görüşü yeterli delil hazırlamakla, karşımıza tipik bir nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği gerçeği ortaya çıkar. Bu konuda mağduriyetleri önlemek için kurulmuş bazı dernekler bulunuyor" şeklinde konuştu. 

4. İşletmeci ve yöneticilerin keyfi olarak senelik aidat belirleme yetkisi var mı? 

Saba Özmen, bu soruya verdiği yanıtta, ister tapulu ister tapusuz sistemde olsun bu şekilde keyfi bir yetkiden söz edilemeyeceğine dikkat çekti. 

Özmen, "Hukuken, devremülk konusunda kanunen varlığı zorunlu yönetici, devre tatilde ise bu kavram bulunmamakla beraber işletmeci denilebilecek kişilerin keyfi aidat belirleme haklarının yasal denetime tabi olacağı kuşkusudur. Her üç tür devreli tatil sisteminde de geçerli kanun kapsamında vekalet sözleşmesinin hesap verilebilirlik ilkesine dayalı şekilde her zaman tahsil edilen bedellerin tek tek hesabının verilme yükümlülüğü bulunur" açıklamasını yaptı. 

Kuşadası Belediye Başkanı Günel: Ruhsatsız ve kaçak inşaatlarla mücadeleyi sürdüreceğiz!

Son dakika! Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem!

TOKİ, Kocaeli’deki 39 arsayı 22 Kasım'da satışa çıkarıyor!


 

Geri Dön