Didim 3. Koy plajı turizm şirketlerinin hizmetine açılıyor!

Didim 3. Koy plajı turizm şirketlerinin hizmetine açılıyor!

Didim Demokrasi Platformu, 3. Koy'un imar planının iptali için imza kampanyası başlattı. Altınkum Yalı Caddesi'nde yapılan açıklamayla duyurulan imza kampanyasıyla, Didim'in ünlü plajlarından 3. Koy'da yapılaşma oranını arttıracak projenin iptali istendi.Didim 3. Koy plajı da turizm şirketlerinin hizmetine açılıyor. Didim Demokrasi Platformu, 3. Koy'un imar planının iptali için imza kampanyası başlattı. Didim Altınkum Yalı Caddesi'nde yapılan açıklamayla duyurulan imza kampanyasıyla, Didim'in ünlü plajlarından 3. Koy'da yapılaşma oranını arttıracak projenin iptali istendi. 


Platform adına açıklama yapan Didim Demeği Başkanı mimar Ali Budak, "Mevcut kent ve gereksinimleri karşılamayan, kentin gelişimini olumsuz etkileyecek ve i kamu yaran gözetmeyen bu planın, iptal edilmesi Didim İlçesi'nin sağlıklı bir kentsel gelişim göstermesi açışından önemlidir;, gereklidir. Başka Didim Yok!' dedi. Kültür' ve Turizm Bâkanlığı'nca onaylanan Didim 3.Koy 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 3. Koy ve çevresine yoğun bir yapılaşma getireceğini açıklayan Budak, projeyle plajın turizm şirketlerinin; kullanımına açılacağım, halkın ise kulanımına kapatılacağını söyledi. Budak, "Çünkü 3.Koy Bölgesi'ni, Didim tarihinde sadece kıyıda yer alan sıradan bir bölge olarak değerlendirmek eksik ve hatalı plan kararlar üretilmesine neden olacaktır" dedi. 


BirGün