Dınart Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Dınart Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Dınart Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Muhammet Gergef tarafından kuruldu.


Dınart Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Muhammet Gergef tarafından kuruldu.

Dınart Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1-Her türlü inşaat malzemelerini imalatı tuğla kiremit kum çimento mıcır inşaat demiri...ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışı ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) 4-Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5-İnşaat müteahhitlik hizmetleri yapmak. 6-Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) 7-Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) 8-Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) 9-Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri 1-Gayrimenkul yatırım ortaklığı amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir. Portföyündeki gayrimenkullerin alım satımından kar sağlayan gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım ortaklığının paylarını satın alarak ortak olmak yüksek getirili gayrimenkullerin gelirlerinden dolaylı olarak yararlanmış olmak. gayrimenkul yatırım ortaklıklarının temettülerine ortak olmak yanında, bu ortaklıkların paylarının borsada oluşan olası fiyat artışlarından yararlanma imkanına sahip olmak. Gayrimenkul yatırım ortaklığı sisteminde likiditesi daha düşük olan gayrimenkulün kendisinden ziyade, ona yatırım yapan bir şirketin paylarının satın alınması gayrimenkul yatırımının likidite edilmesi. 11-Yatırım ortaklığı gayrimenkule dayalı portföyün işletilmesi faaliyeti kapsamında faaliyet göstermek. 12-Faaliyet konusu ile ilgili ithalat ihracat mümessillik acentalık yapmak ihalelere girmek 13- Her türlü işyeri depo ve tesisleri kurabilir kiralayabilir. 14- Amaç ve konusuna giren faaliyetleri serbest bölgelerde icra edebilir. Serbest bölgede işyeri depolar ve tesisler kurabilir,şubeler açabilir,serbest bölgeler mevzuatının ön gördüğü her türlü işlem ve faaliyetlerde bulunabilir. 15- Çalışma alanı ile ilgili her türlü araç,gereç,makine,nakil vasıtası,bilumum hammadde ve malzemeleri ve yedekleri,yardımcı aksesuar,aparat ve tesisler ile tamamlayıcı mallarını alabilir,ithalini,ihracını,satımını ve kiralamasını yapabilir. 16-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 17- Şirket faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri,telif haklarını devir alabilir veya devredebilir,temin olarak göstere bilir,maksat ve mevzuu ile ilgili know-how anlaşmaları yapabilir. 18- konusu ile ilgili ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunlara teminat ve kefalet verebilir,bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir. 19- şirket amaçlarını yerine getire bilmek için yurt içinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurt dışındaki pazarlamada, uzun vadeli,orta vadeli ve kısa vadeli borca girebilir. Kredi temin temin karşılığında garanti verebilir. 20- İştigal mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir ayrıca bayilikler tesis edebilir. Acentelik, mümessillik muameleleri iştigal edebilir. 21-Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihalelere ve fuarlara katılabilir, başkalarına mümessillik ve acentelik verebilir.

Adres: Balmumcu Mah.Dellalzade Sk. İşyeri Blok No:7a Beşiktaş