Diyar Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Limited Şirketi kuruldu!


Diyar Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Limited Şirketi bugün Fatih'te 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmed H.H. Mansour, Ahmed K.A. Alnajjar ve Mohamed A.H. Aboumeghasab ortaklığında kuruldu.Diyar Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Limited Şirketi bugün Fatih'te 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmed H.H. Mansour, Ahmed K.A. Alnajjar ve Mohamed A.H. Aboumeghasab ortaklığında kuruldu.

Diyar Yatırım Gayrimenkul Pazarlama Limited Şirketi konusu:
1) Gümrük ve kambiyo mevzuatı çerçevesinde ithalat ve ihracatına izin verilen her türlü emtia, mamul, yarı mamul ve hammaddelerin, iç ticaret, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak. 2) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3)Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fesih edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. 4)Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenleme. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 5) Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 6) Hac ve Umre organizasyonları gerçekleştirmek. 7) 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistlere konaklama hizmeti vermek, turlar düzenlemek. 8) Uçak ve otobüs gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 9) Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 10) Her türlü kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak. 11) Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 12) Tüm dünya dillerinde yazılı ve sözlü çeviri ve tercüme işleri yapmak, yaptırmak, mahallinde tercümanlık hizmetleri yapmak, simultane tercüme işleri yapmak, devlet ve özel sektörün yazılı , sözlü ve simultane tercüme işlerini yapmak, bunlarla ilgili ihalelere katılmak. Bu çevirim işlemlerini gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, yeminli olarakta yapmak. 13) Toplantılara, gezilere ve uluslar arası organizasyonlara tercüman göndermek. 14) Tüm dünya ülkelerine ve bu ülkelerin işadamlarına tercüman ve rehber sağlamak. 15) Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 16) Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava taşıtlarının, grayder, v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 17) Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları, birimleri, mikrofilm, faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri, servis büro hizmetleri vermek. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 18) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 19) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 20) Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları, saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek 21) Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 22) Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak 23) Bilumum hırdavat malzemelerinin ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Molla Gürani Mh.Turgut Özal Millet Cd.Fildişi İşm.N:90/607 Fatih