Doğalgaz sözleşme feshi nasıl yapılır?

Doğalgaz sözleşme feshi nasıl yapılır? Doğalgaz sözleşme feshi nasıl yapılır?

Doğal gaz kullanıcısının bulunduğu adresten taşınması sebebiyle doğal gaz kullanım sözleşmesini fesh edebiliyor. Peki, doğal gaz sözleşme feshi nasıl yapılır? İşte doğalgaz sözleşme feshi işlemleri...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Doğalgaz sözleşme feshi nasıl yapılır?

Doğalgaz sözleşme feshi işlemleri, İGDAŞ'ın resmi internet sayfasında açıklanıyor. Doğalgaz sözleşme feshi işlemi; Doğal gaz kullanıcısının (Abonenin) bulunduğu adresten taşınması sebebiyle doğal gaz kullanım sözleşmesini sona erdirmek için talepte bulunması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sayaçtaki son tüketim endeks tespitinin yapılarak sayacın mühürlenmesi ve abone hesabının tasfiye edilmesi işlemi olarak tanımlanıyor.


Doğal gaz kullanım sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelere gitmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak feshedebilirsiniz. 


Güvence Bedeli; Doğal gaz Kullanım Sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilen ve sözleşmenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedeldir.


Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler;

Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz kullanım sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir.


Konut Olan Yerler İçin;

- Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)

- Tesisat numarası 


Konut Harici Olan Yerler İçin;

- Yetki belgesi 

- İmza sirküleri 

- Kimlik fotokopisi 

- Kaşe


Güvence bedeli iade seçeneği olarak;

- Vadesiz IBAN nolu banka hesabınıza havale edilmesini,

- İGDAŞ Hizmet Binaları' ndaki Veznelerden veya PTT şubelerinden ödenmesini,

- Başka bir tesisatta kendi adınıza doğal gaz kullanım sözleşmesi var ise; alacağınızın bu tesisata aktarımını talep edebilirsiniz.Doğalgaz ödenen bankalar hangileridir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus