15 / 08 / 2022

Doğruevim Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!


Doğruevim Gayrimenkul Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Aslan tarafından kuruldu. Doğruevim Gayrimenkul Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Aslan tarafından kuruldu. 

Doğruevim Gayrimenkul Anonim Şirketi konusu:
a-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, müstakil konut, iş hanları, turistik tesisler, tatil köyleri, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kiraya vermek, danışmanlık yapmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait veya kentsel dönüşüm projeleri ve çalışmaları kapsamında arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b-Her türlü gayrimenkul, arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer taşınmazlar ile kara, hava ve deniz taşıtlarını almak, satmak, pazarlamak, alım satımına ve kiralanmasına aracılık etmek ve komisyonculuğunu yapmak. c-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak, danışmanlık yapmak ve sözleşmeler düzenlemek. d-Her türlü motorlu taşıt toptan ve perakende ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. e-Oto galerileri, rent car açmak, işletmek veya işlettirmek. f-Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen işleri de yapacaktır. 1- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval kefalet kredileri açık krediler ve esham ve tahvilat üzerine avans kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek 2- Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işlemlere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla almak satmak mübadele etmek ve rehin teminat olarak göstermek, 3- Şirketin konusu ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin ve kefalet ve diğer teminatlar almak vermek ve fekketmek, 4- Şirket işleri için gerekli taşıtları (Gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak kiralamak, kiraya vermek, 5- Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.