04 / 07 / 2022

Doğuş GYO bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Doğuş GYO bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Murat Bahadır Teker ve Mustafa Sabri Doğrusoy'u Genel Kurul'un onayına sunacak... Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları hakkında açıklama yaptı.

Doğuş GYO'nun 28 Şubat 2020 tarih 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda; 31 Ocak 2020 tarih, 2020/4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2020 tarih ve 12233903-340.03-E.2436 sayılı Kurul yazısı ile başvurusu kabul edilen Mustafa Sabri Doğrusoy ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 28 Şubat 2020 tarih, 2020/3 sayılı  toplantı tutanağı ile  uygunluğu bildirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1'e göre Bağımsız Üye uygunlukları saptanan ve Bağımsızlık Beyanı alınan Murat Bahadır Teker'in, 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak onaya sunulmasına ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben üyeliklerinin KAP'ta açıklanmasına, oybirliği ile karar verildi.

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 28 Şubat 2020 tarih 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda; 31 Ocak 2020 tarih, 2020/4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2020 tarih ve 12233903-340.03-E.2436 sayılı Kurul yazısı ile başvurumuz kabul edilen Mustafa Sabri DOĞRUSOY ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 28 Şubat 2020 tarih, 2020/3 sayılı  toplantı tutanağı ile  uygunluğu bildirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1'e göre Bağımsız Üye uygunlukları saptanan ve Bağımsızlık Beyanı alınan Murat Bahadır TEKER'in, 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak onaya sunulmasına ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben üyeliklerinin KAP'ta açıklanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Sabri DOĞRUSOY

Bağımsız Üye

1981'de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mühendis, 1983'te İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisansüstü eğitiminden MBA derecesi ile mezun oldu. Yönetim, Strateji ve Yatırım Danışmanı olarak; Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi, Kurumsal Finansman, Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma, Türk Ticaret Kanunu'nu ve diğer mevzuatlara şirketlerin uyum süreçlerinde, şirketlerin Yönetim Kurulu yapılanmalarında ve Borsa şirketlerine Sermaye Piyasası Mevzuatları konularında destek vermekte; finansman, ortak bulunması, şirket birleşme, devir ve satın almalarının gerçekleştirilmesi projelerinde görev almaktadır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.  Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora bölümlerinde misafir öğretim üyesi olarak Kurumsal yönetim, kurumsallaşma ve yönetim kurulları konularında eğitim vermektedir. Üniversite danışma kurullarında yer almaktadır. Uzun yıllardan bu yana, Borsa şirketleri dışında da Türkiye'nin saygın kuruluşlarından bazılarında İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış olup, halen birçok şirkette Yönetim Kurulu üyeliği, Danışma Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurullarına danışmanlık yapmaktadır. 2014 yılından itibaren Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır. 

Murat Bahadır TEKER

Bağımsız Üye

Lise eğitimini 1986 yılında İstanbul Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu. Wharton Business School'da Finans programını tamamladı.

1991 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda göreve başladı. 14 yıl Sermaye Piyasası Kurulu'nda Ortaklıklar Finansmanı ve Kurumsal Yatırımcılar dairelerinde uzman yardımcısı, uzman, daire başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Kurucusu olduğu İstanbul Kapital Danışmanlık şirketinde sermaye piyasaları, kurumsal yatırımcılar, gayrimenkul finansmanı, gayrimenkul yatırım ortakları, ipotek kredileri ve finansmanı konularında danışmanlık yaptı. Kurucusu olduğu Şeker Finansman A.Ş' de Murahhas aza olarak görev yapmaktadır.

 "Sermaye Piyasası Araçları yolu ile Gayrimenkul Finansmanı", "Türkiye'de Yatırım Fonları", "OECD Ülkelerinde Sermaye Piyasası Düzenlemeleri" isimli yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır.