05 / 07 / 2022

Doğuş GYO, bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Doğuş GYO, bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Doğuş GYO, Güler Aras ve Murat Bahadır Teker'in, 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak onaya sunulmasına karar verdi. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları hakkında açıklama yaptı. 

Doğuş GYO'nun 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda;Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25 Şubat 2021 tarih, 2021/2 sayılı  toplantı tutanağı ile  uygunluğu bildirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1'e göre bağımsız üye uygunlukları saptanan ve bağımsızlık beyanı alınan Güler Aras ve Murat Bahadır Teker'in, 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak onaya sunulmasına ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben üyeliklerinin KAP'ta açıklanmasına, oybirliği ile karar verildi.

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda;Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25 Şubat 2021 tarih, 2021/2 sayılı  toplantı tutanağı ile  uygunluğu bildirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1'e göre Bağımsız Üye uygunlukları saptanan ve Bağımsızlık Beyanı alınan Güler ARAS ve Murat Bahadır TEKER'in, 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak onaya sunulmasına ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben üyeliklerinin KAP'ta açıklanmasına, oybirliği ile karar verildi.

Güler Aras'ın özgeçmişi için tıklayın

Murat Bahadır Teker'in özgeçmişi için tıklayın