01 / 07 / 2022

DRL Grup Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

DRL Grup Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

DRL Grup Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dural Çırak Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 200 bin TL'lik sermaye bedeli ile 6 Haziran'da Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi'nde kuruldu.DRL Grup Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dural Çırak Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 200 bin TL'lik sermaye ile 6 Haziran'da kuruldu. 


DRL Grup Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; A.      İNŞAAT a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.       Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.     Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak ve uygulamalarını yapmak. i.       Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.       Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.       Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının ve parselasyon planlarının yapımı.  m.   İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.     Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.     Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. B.      TURİZM a.   Yurt içinde ve yurt dışında turistik yatırımlara yönelik menkul ve gayrimenkul alarak bu menkuller üzerine otel, motel, hotel, pansiyon, kamping, tatil köyleri ve bilumum eğlence yerleri ve tesisler inşa edebilir, ettirebilir, kurulmuş olanlara kısmen veya tamamen ortak olabilir. Bunları kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir işletmeciliğini yapabilir. b.   Seyahat acenteleri kurabilir, kurulmuş olan yerli ve yabancı acentelere iştirak edebilir. Bunlar için gerekli olan izin belgelerini aldırabilir. Yurt içi ve yurt dışı turizm, eğitim, sağlık, kongre, sportif amaçlı turları düzenleyebilir. c.    Şirket öğrenci ve personel taşımacılığı yapar. Yurt içi ve yurt dışı insan, mal ve eşyalara kara, hava, deniz yolu ile taşımacılığı yapmak, bu amaçla gereken taşıma filolarını kurabilir, araç ve gereçlerini yurt içinden ve yurt dışından alabilir be işletebilir. Bu işlemlerle ilgili ihalelere girer, yurt içi ve yurt dışı taşıma işleri ile ilgili teklif ve taahhütlerde bulunur. d.   Şirket yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenleyebilir yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma rehberlik hizmetlerini yürütebilir. e.    Şehir içi ve şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapabilir bu amaçla resmi ve özel, kuruluşlar ile işbirliği yapabilir. Bu amaçla taşıma araçları ve filoları kurabilir, bu filolar için gerekli araç ve gereçleri bunların yedek parça ve aksesuarlarının ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapabilir. f.    Şirket özel ve resmi okul, fabrika, kamu sektörü işyerlerinin personel servis taşımacılığını kendi adına veya başkalarına adına yapabilir, bu işleri başkalarına yaptırabilir. Bunların yapılmasında aracılık hizmetleri verebilir. Bunların yapılması için gerekli olan her türlü araç ve gereçlerin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve işletmeciliğini yapabilir. Konusu ile ilgili rent-a car.