Dükkan kira zammı neye göre yapılır?

Dükkan kira zammı neye göre yapılır?

Gayrimenkul kira sözleşmelerinin yenilenmesi halinde kira bedeline nasıl zam yapılacağı Borçlar Kanunu ile düzenleniyor. Peki, dükkan kiracına nasıl zam yapılır? Dükkan kira zammı neye göre yapılır?


Dükkan kira artışı neye göre yapılır?

Gayrimenkul kira sözleşmelerinin yenilenmesi halinde kira bedeline nasıl zam yapılacağı Borçlar Kanunu ile düzenleniyor. Kanun gereğince meskenlerde ÜFE oranlarına göre zam yapılırken, işyerinde bu kural 2020 yılına kadar uygulanmıyor.


2020 yılına kadar dükkan kira sözleşmesi artış oranı için sözleşmede herhangi bir tanımlama yapıldıysa, mal sahibi kira zammını burada belirtilen esaslara göre yapıyor.


Örneğin dükkan kira sözleşmesinde TÜFE oranları belirtildiyse hesaplamada dönemin TÜFE oranları kullanılıyor. Bu oranlar her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.


İlgili madde:

12 Temmuz 2012 tarihinde 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:


“GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. 


Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”
Konut kira artış oranları nasıl hesaplanır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com