15 / 08 / 2022

Kiraya zam neye göre yapılır?

Kiraya zam neye göre yapılır?

Sözleşme süresi dolan kiralama anlaşmalarında, sözleşmenin devam etmesi durumunda kira zammı yapılıyor. Peki kiraya zam neye göre yapılır? Kira zammı en fazla yüzde kaç olabilir?Kiraya zam neye göre yapılır?

Ev sahibinin kiracısına yapacağı yıllık zamlar, sözleşme süresinin dolması halinde anlaşmanın devam ettiği zamanlarda söz konusu oluyor. Buna göre sözleşme sürenizin Mart ayı itibarıyla sona erdiğini ve anlaşmanın karşılıklı olarak devam edilmesine karar verdiğinizi düşünelim. Bu durumda kira zamları neye göre yapılır?


Kira zammı enflasyon..

Kira bedeline yapılacak zamlar, ev sahibinin istediği oranda olmuyor. 2012 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu gereğince kira bedelinde yapılacak artışlar ÜFE oranına bağlanıyor.


Kira bedeli

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.


ÜFE oranlarından bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında yapılabiliyor. Buna göre Mart 2014 enflasyon rakamlarına göre, kira bedelinde yüzde 12,31 oranında zam yapılacak.Kira artış oranları Mart 2014!